Haberler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından "Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk" kitabı yayınlandı!

Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk kitabını PDF olarak bu kinkten indirebilirsiniz.
-  A  +

Friedrich Naumann Vakfı’nın katkıları ve Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) desteği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından  18, 19, 25 ve 26 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen çalıştaylar dizisinde farklı ülkelerden uzmanlar bir araya gelerek “Dilsel Çeşitlilik ve Dil Hakları” konusunu ele aldı.

Söz konusu çalıştayın sunumlarına ve oturum sonlarında birer tartışmacının katkısıyla gerçekleştirilen verimli tartışmalara dayalı 14 makaleden oluşan  elinizdeki çalışma, Türkiye’de bugüne kadar ihmal edilmiş bu konuyu farklı boyutlarıyla ele almaktadır. Hukuksal çerçeve ve hak izleme konusuna ayrı birer bölümde yer verilen çalışmada, meselenin teorik, kavramsal ve metodolojik boyutlarının yanı sıra olgusal boyutla ilgili makaleler de yer almaktadır. 

Bülent Bilmez'in editörlüğünde hazırlanmış olan kitabı şu linkten indirebilirsiniz: https://www.turkiyekulturleri.org/dokuman/20210602-44_dil-haklari-ve-dilsel-cogulluk-2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 1. Bülent Bilmez: "Türkiye’de Dilsel Çoğulluk ve Türkiye Dilleri: Genel Bakış"
 2. Christoph Schroeder: "How to understand societal multilingualism in Turkey"
 3. İnci Dirim: "Türkiye’nin Tek Dilli Örgün Eğitiminde İkinci Dil Olarak Türkçe Eğitim"
 4. Cuma Çiçek: "Baskı Altında Kalmış Dillerin Canlandırılması"
 5. Anu Leinonen: "Reversing the Language Shift from Kurdish to Turkish"
 6. Ingrid Gogolin & Irina Usanova: "Ressourcenorientierte Perspektive auf die sprachlichen Fähigkeiten bilingualer Jugendlicher"
 7. Şerif Derince: "Almanya ve Türkiye’de Kürtçe Seçmeli Dil Dersleri"
 8. Olgun Akbulut: "Dilsel Hakları Düzenleyen Uluslararası Hukuk Belgeleri"
 9. Ruth Bartholomä: "A Paper Tiger? Linguistic Rights and the European Charter for Regional or Minority Languages"
 10. Salim Orhan: "Bir Ulus-Devlet Örneği Olarak Türkiye’de Dil Politikaları ve Dil Hakları"
 11. Derya Bayır: "Yargı Alanında Dil Hakları: Uluslararası Standartlar, Modeller ve Türkiye’deki Durum"
 12. Feray Salman: "İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Örneğinde Metodoloji ve Pratik Sorunlar"
 13. Mine Yıldırım: "Din veya İnanç Özgürlüğü İzleme ve Raporlama Çalışmasında Yöntem, Pratik Sorunlar ve Etki"
 14. Adem Arkadaş-Thibert: "Çocukların Kültürel Haklarının İzlenmesinde Zorluklar ve Bir Çözüm Olarak Göstergeler"