Projeler

Türkiye’de Kültürel Çoğulluk Platformu Oluşturma Projesi (2020 - 2021)

Türkiye’de Kültürel Grup Çalışmaları Yürüten Kurumlar İçin Platform Oluşturma Projesi başlıklı çalışmada, Türkiye’deki kültürel çeşitlilik ve kültürel gruplarla ilgili çalışma yürüten akademi dışından aktörlerin yer aldığı bir ağ oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu ağ sayesinde hem bu aktörlerin siyasi kırılganlığı azaltılarak kamusal görünürlükleri artırılacak hem de farklı kültürel gruplarla ilgili çalışma yürüten aktörler arasında karşılıklı farkındalık ve iş birliği artacaktır.

DEVAMI

Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Hazırlık Çalışması: Metodolojik ve Kavramsal Çerçeve (Mayıs - Kasım 2020)

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, Friedrich Naumann Vakfı’nın hibe desteğini alarak dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarına 1 Mayıs 2020’den itibaren devam etmektedir. Eylül 2019’da Tunceli, Pertek’te farklı dillerden 20 sivil toplum aktörünün katılımı ile gerçekleşen ilk toplantı ile çalışmalara başlayan Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), 21 Şubat 2020 Dünya Anadili Günü'nde yayınladığı bir deklarasyonla dil haklarının kamusal görünürlüğünü arttırmaya çalışmıştır. Friedrich Naumann Stiftung’un verdiği destek ile bu ilk çalışmadan sonra dil haklarının izlenmesi, belgelenmesi ve raporlanması için metodolojik ve kavramsal çerçevenin nihai hale getirilmesi hedeflenmektedir.

DEVAMI

Dil Hakları İzleme ve Raporlaması: Lazca Seçmeli Dersler (Mayıs - Ekim 2020)

1 Mayıs itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin amacı; Unesco’nun Tehlike Altında Diller kapsamına aldığı Lazca’nın daha görünür bir hale getirilerek, “Yaşayan Diller ve Lehçeler” başlığı altındaki seçmeli anadili dersi uygulamalarını incelemek ve bu alanda diğer seçmeli anadili dersleri uygulamalarıyla karşılaştırılmalı olarak hazırlanacak raporla kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalığını artırmaktır.

DEVAMI

Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Güz Okulu (5 – 9 Ekim 2019, Dersim)

5 – 9 Ekim 2019 tarihleri arasında Pertek'te gerçekleştirilen Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Güz Okulu, katılımcılara kültürel çalışmalarla ilgili teorik-kavramsal çerçeve ve metodolojik tartışmaların yanı sıra arşiv-dokümantasyon ve teknik ekipman gibi başlıklardan oluşan temel bir eğitim programı sunmuştur. 

DEVAMI

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Eğitim ve Ağ Oluşturma Projesi (2018 - 2019)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yürütülen “İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi” İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Açık Toplum Vakfı desteğiyle gerçekleşmiştir.

DEVAMI

Bir Dilin Peşinde: 90’lardan Günümüze Kültürel Alandaki Anadil Mücadelesi (23 Mayıs - 17 Haziran 2019)

Friedrich Ebert Stiftung, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Açık Toplum Vakfı desteği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından hayata geçirilen Bir Dilin Peşinde Sergisi, 23 Mayıs – 17 Haziran 2018 tarihleri arasında Karşı Sanat’ta izleyicinin dikkatine sunulmuştur. Sergi süresince düzenlenen paneller ise sergiyi tamamlayan etkinlikler olarak sergi mekanında gerçekleştirilmiştir.

DEVAMI

Türkiye'de Dilsel Haklar İzleme Raporu Hazırlığı (Eylül - Aralık 2019)

Bu proje kapsamında planlanan faaliyetler aracılığıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu yürütücülüğü ve AB Etkiniz Programı desteğiyle 2020 yılından itibaren düzenli aralıklarla yayınlanacak Dilsel Haklar İzleme Raporu için hazırlık sürecinin tamamlanması hedeflenmiştir.

DEVAMI

Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Yaz Okulu (8 – 12 Ağustos 2018, Kocaeli)

8 – 12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kartepe’de gerçekleşen Kültürel Çoğulluğun Sivil Toplum Aktörleri ve Araştırmacıları için Eğitim ve Ağ Oluşturma Amaçlı Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Yaz Okulu, katılımcılara kültürel çalışmalarla ilgili teorik-kavramsal çerçeve ve metodolojik tartışmaların yanı sıra arşiv-dokümantasyon ve teknik ekipman gibi başlıklardan oluşan temel bir eğitim programı sunmuştur.

DEVAMI

İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi (2017 - 2018)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Nisan 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında yürütülen "İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi" Açık Toplum Vakfı, Anadolu Kültür ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilmiştir.

DEVAMI