News

Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik

Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik sergisi; Osmanlının son döneminde bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Maruniler, Levantenler, Bulgarlar gibi toplulukların varlığını Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi’nden fotoğraflar, kartpostallar, belgeler ve objelerle anlatıyor.
-  A  +

Sürekli açık olacak ve mekâna bir müze özelliği kazandıran Tarihe Yolculuk sergisini ziyaret edenler, bir zamanların Adana’sı, Bursa’sı, Trabzon’u, Mardin’i nasıldı; ekonomik ve sosyal hayat, şehrin maddi durumu, nüfus durumu; Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler gibi farklı grupların toplumda nasıl bir yere sahip olduğunu görebiliyor.

Sergide ayrıca Ermeni ve Rum zanaatkârlar tarafından yapılmış seramikler, mineli kaşıklar, sigara tabakaları, madalyalar; Ermeni, Rum, Yahudi firmalarının tanıtım malzemeleri; Ermenice, Ermeni harfli Türkçe yazmalar gibi çok sayıda obje de yer alıyor.

 

Kaynak: BirZamanlar Yayıncılık

https://www.birzamanlaryayincilik.com/genel-sergi-detay/tarihe-yolculuk-20-yuzyil-basinda-turkiyede-kulturel-cesitlilik-4-4