News

MORE

MORE

MORE

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından "Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk" kitabı yayınlandı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından "Dil Hakları ve Dilsel Çoğulluk" kitabı yayınlandı! PDF halini bu linkten indirebilirsiniz.

MORE

Vate Yayınlarından "Tehlike Altındaki Bir Dil Kitabı" Yayınlandı!

Nadîre Guntaş Aldatmaz'ın yazarlığında Vate Yayınlarından "Tehlike Altındaki Bir Dil Kitabı" Yayınlandı!

MORE

Mikail Aslan: Sanatımda, Kirmanckî-Zazakî’nin zenginliğini yansıtmayı seviyorum

Usta sanatçı Mikail Aslan, Kırmanckî-Zazakî’yi bölgelerin sınırlarından evrensel zemine, sanat elçisi olarak, aşkla, özveriyle başarıyla taşıdı ve taşımaya devam ediyor. Bir dilin tarihsel, kültürel arka planını yaşanmış gerçek hikayelerini, ağıtlarını, destanlarını bir hazine şeklinde sanatıyla işliyor.

MORE

Laz öğretmenden Bakan Selçuk’a: Anadilde eğitim haktır

Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Ergün Önal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Türkçe dışındaki diller eğitim kurumlarında anadil olarak öğretilemez” cevabının bilimsellikten uzak olduğunu hatırlatarak, anadilde eğitimin hak olduğunu vurguladı.

MORE

Dersim 1937-1938 (Cemal Taş’ın Rehberliğinde Beş Katliam Mekanı)

Dersim 1937-1938 Saha Çalışması Pilot Projesi Tanıtım Filmi YouTube'da Yayında!

MORE

Sahipsiz Bir Hak: Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi Lazca Örneği (2012-2021)

Elinizdeki bu rapor, dil hakları bağlamında bu süreci Lazca özelinde incelemeye çalışmaktadır. Konu, hukuki ve tarihi arkaplanıyla ve tüm boyutlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’deki anadili sorunu ve tartışmaları, insan hakları açısından anadili öğretimi ve anadilinde eğitim ve uluslararası ve ulusal mevzuat gibi konular, rapor kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.

MORE

Çiğdem: Anadilim Zazaca, Benim İç Serzenişim

Zazaca’nın sonraki kuşaklara aktarılmasında sivil toplum örgütleri ve bireysel çabaları kıymetli bulduğunu belirten Çiğdem Kılıçgün - Uçar, “Anadili haklarının sağlanmasında asıl sorumluluk devletin” diyor.

MORE

21 Şubat Uluslararası Anadili Günü’nde DHİBRA’dan Türkiye’nin 19 Anadilinde 99 İmzalı 4 talep: Anadili Hakkı Temel Haktır!

Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) açıklamasında Türkiye’nin 19 diliyle sesleniyoruz: Abazaca, Adığece (Batı), Adığece (Doğu), Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çeçence, Ermenice (Batı), Gürcüce, Hemşince, Kurmanci, Ladino, Lazca, Osetçe, Romeika, Rumca, Süryanice, Türkçe ve Zazaca.

MORE

Bir Garip İnsan Kılığında Gelir Kapınıza Xızır...

Alevi inancına göre Xızır semavi dinlerdeki Tanrı gibi soyut değildir. İnanışa göre Xızır, kapıya gelen davetsiz bir misafir veya fukara bir dilenci olabilir. Onun için insan kalbini temiz tutmalı ve insanları şeklen değil özde görmeli ve kabul etmelidir.

MORE

Türkiye'nin Kaybolan Dilleri Konuşuldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu'nun Friedrich Naumann Stiftung Vakfı desteği ve Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) işbirliği ile Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları konulu çalıştay serisi düzenledi.

MORE

Türkiye’de Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları Çalıştayı Yayında!

Akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütlerinden katılan aktivistler ve bağımsız araştırmacıların Türkiye’de dilsel çoğulluk ve dil haklarını tartıştıkları çalıştay serisi, Türkiye Kültürleri YouTube kanalında yayınlandı.

MORE

Accord between US and Turkey to counter illicit trade in artefacts divides historians and preservationists

Critics say Turkish government polices give short shrift to religious minorities’ cultural heritage

MORE

Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları Çalıştayı Yayında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu’nun Friedrich Naumann Vakfı desteği ve Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) işbirliği ile 18-19 ve 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirdiği Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları konulu çalıştaylar serisi YouTube üzerinden izleyiciler ile buluşuyor.

MORE

Merağum var, merağum…

Hemşin dili ve kültürü, özellikle son 15 yıl içinde, Türkiye’de gittikçe daha görünür ve duyulur hâle geldi. Hemşince şarkılar seslendiren Vova grubunun, bu alanda bir ilk olan ve gruba adını veren albümü 2005’te, ikinci albümü ‘Garmi Doç’ ise 2019 yazında dinleyicilerle buluştu. 2011 yılında kurulan Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (HADİG) ve 2014’te yayımlanmaya başlayan GOR Hemşin Kültür Dil Tarih Dergisi, faaliyetlerine yoğun emeklerle devam ediyor. Bu çabaların öncü isimlerinden biri olan Hikmet Akçiçek, kurucuları arasında yer aldığı Vova, HADİG ve GOR’un son dönemdeki çalışmalarına dair sorularımızı yanıtladı.

MORE

Steinbeck'in ünlü romanı "Fareler ve İnsanlar" kitabının Kirmanckî çevirisi Avesta Yayınları'nda çıkıyor

Dünyaca tanınmış Amerikalı yazar John Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” kitabı Kürtçe’nin Kirmanckî/Zazakî diline çevrilen kitabı Avesta Yayınları’ndan çıkacak.

MORE

Derneklerden Velilere Seçmeli Ders Çağrısı

Dilimiz kimliğimizin ayrılmaz parçasıdır, dilinizi öğrenme hakkınızı kullanın. Öğrencilerin anadilde tercih yapması için çağrıda yapan Laz Derneği, Zaza Dili ve Kültürü Derneği, Kafkas Dernekleri ve Hak İnisiyatifi, anadilin önemine dikkat vurgu yaptılar.

MORE

Sendika ve kurumlardan hükümet ile ailelere ‘Kürtçe seçmeli dil’ çağrısı

Her şey ailelere kalıyor. Dilimize sahip çıkmalı ve gelecekte resmi statü sahibi olmasını için çalışmalıyız. Bu nedenle küçük kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız. Çok sayıda öğrenci seçmeli ders için başvuru yapmalı ve bu talebini Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirmelidir

MORE

Bornova İlçe MEM'den okul müdürlerine yazı: 'Öğrencileri seçmeli ders için dini derslere yönlendirin'

"Bu olay laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştığımızın kanıtıdır.Çağdaş, bilimsel ve laik eğitimi savunan bir sendika olarak, bu seçmeli derslerde okul idaresi ya da başkaları tarafından yönlendirme yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Veli ve öğrenci tarafından kararlaştırılan seçmeli ders seçiminde, bu özgürlüğün açılması gerekir. Bir baskı olmaması gerekir, burada ise açık bir dayatma var. Bilimsel ya da akademik derslerin seçilmemesi, sadece ahlak derslerinin seçilmesi için bir yönlendirme var. Bu yazı İlçe Milli Eğitim'den yollanmış ve ona da muhtemelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

MORE

“Yaşayan Diller ve Lehçeler” Seçmeli Dil Dersleri 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Süreci Başladı

Seçmeli Dil Dersleri 2021-2022 Başvuru Süreci 22 Ocak Tarihine Kadar Sürecek.

MORE

Bir Dil Kaybolursa Bir Kültür Kaybolur

İnsan, doğal ve toplumsal çevresini, konuştuğu dilin içinde kavrar ve anlamlandırır. Diğer tüm canlılar içinde doğuştan konuşma ve dil öğrenme yeteneğine sahip olarak doğar. Fiziksel olarak doğuştan gelen duyma, anlamlandırma veya konuşma engeli yoksa konuşmaya programlanmış olarak doğar. Henüz birkaç aylık bebek iken duyduğu sesleri taklit eder. Zamanla konuşarak çevresiyle anlamlı ilişkiler kurar. Doğduğumuz evde konuşmaya başladığımız dile, en çok vakit geçirdiğimiz annemizden öğrendiğimiz içindir ki “Ana dili” denmektedir.

MORE

Karadeniz’den Rumca Çığlık: Romeika Ölmesin

UNESCO tarafından tehlike altındaki diller listesine giren Romeika eğitimi veren Mehmet Günaydın, Romeika bilen her insanın ölmesiyle birlikte dilin de öldüğünü söyledi.

MORE

Anadilimizi Seçiyoruz

Çocuklarımızın ortaokullarda seçmeli derslerde anadilimizi öğrenmesi için sağlanan haktan toplumumuzun daha etkin şekilde yararlanabilmesi amacı ile üye derneklerimiz ile birlikte çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Ders kitaplarının ve müfredatının hazırlanması, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan okullarda öğretmen temini konularında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

İSMEK'lerde Kürtçe Kurs Başvuruları Başladı

İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri'ne Kürtçe kurs başvuruları başladı. Kurslar A1 ve A2 seviyelerinde olacak.

MORE

İBB, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin Dijital Belgelemesini Yapıyor

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin dijital belgelemesi yapılıyor. Yetimhane için restorasyon projeleri de hazırlanacak.

MORE

Kapı Kapı Dolaşarak Roman Kadınlara İstanbul Sözleşmesi'ni Anlatıyor

Pandemi döneminde Romanların yaşadığı mahallelerde erken yaşta evliliklerin ve ev içi şiddetin arttığına dikkat çeken Nilay Karadeniz, ev ev dolaşarak Roman kadınlara İstanbul Sözleşmesi'ni anlatıyor.

MORE

Future Party official resigns over lack of support for Kurdish language

A member of former Prime Minister Ahmet Davutoğlu's Future Party, Abdullah Anuk, resigned from his post over a lack of support for the Kurdish language within the party. Anuk also said he was going to close the Kurdish Twitter account for the party.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Kürtçe Atasözünden Gözaltına Alındı, 50 Binini Kitaplaştırdı

Ferid Demirel - 50 bin Kürtçe atasözünün yer aldığı "Gotinên Pêşiyan" adıyla 4 ciltlik kitabı yayınlanan Mehmet Öncü, derleme çalışmalarına, 18 yaşındayken 21 Kürtçe atasözünün yazılı olduğu bir kağıttan dolayı gözaltına alınmasıyla başlıyor. Öncü, devletten kaynaklı pek çok engellemenin yaşadığını söylüyor.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

“Yaşayan Diller” Seçmeli Derslerle Yaşayabilir Mi?

"Geldiğimiz aşamada anadilinin öğrenilmesi ile ilgili ne durumdayız. Hemşin Ermenicesi açısından henüz ortada bir şey yok. Yani Hemşince öğretimi için herhangi bir sınıf açılabilmiş değil. Hemşince daha işin başında."

MORE

Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı

"Ekim ayındaki yazımda, Laz Enstitüsü ile İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin birlikte yürüttükleri bir AB projesinden bahsetmiştim. Mart 2019’da (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na) başvurusu yapılan, 1 Temmuz 2020’de başlayan projeye “Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı” adını uygun bulduk."

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Laz Enstitüsü, 2013-2020 Seçmeli Lazca Dersi Raporunu Yayımladı

Rapor, seçmeli derslerin uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesinin, derslerin ulaşması gereken kitleye erişebilmesi için şart olduğuna dikkat çekiyor. Lazca, Unesco Tehlike Altındaki Diller Atlası’na göre “kesinlikle tehlike altında” statüsünde bulunuyor.

MORE

"Öğrencilerde Lazcanın ayrı bir dil olduğu bilinci oluştu"

Rapora göre, öğrenciler ve öğretmenlerin genel olarak Lazca derslere bakışı olumlu; veliler ve okul müdürlerinin tutumları ise değişken.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Bir Dilin Ölümüne Tanıklık Etmek: Tevfik Esenç'in Anısına

Meral Çare - Tevfik Esenç son Ubıh değildi ve bu çalışmaların yapıldığı yıllarda Ubıhça konuşan son kişi de değildi. Ama Tevfik Esenç Ubıh dilinin kaybolduğunun bilincindeydi ve onun kayda geçirilmesi için yıllarca çalıştı. Işıklar içinde olsun!

MORE

Anadil ve Sancısı

Gazete Duvar’dan İrfan Aktan, Türkiye’de en kapsamlı Kürtçe-Türkçe sözlüklerinden birinin yazarı olan dilbilimci Zana Farqînî ile Kürtçenin mevcut durumu ve Kürtçeyi bekleyen akıbet hakkında önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Birçok önemli noktaya ayrıntılı bir şekilde temas ediyor Farqînî, hepsini bu yazıya taşımak zor. Ben, öne çıkan bazı konulara değinmekle yetineceğim. Konuyla alakadar olanlara bu söyleşinin tamamına bakmalarını tavsiye ederim.

MORE

‘Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri III’ Başladı

Üçüncüsü düzenlenen Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri başladı. Tamamı online olarak gerçekleşecek etkinlikler Ekim ayının sonuna kadar devam edecek

MORE

Ulus ve Harabeleri: Yunanistan'da Antikite, Arkeoloji ve Ulusal İmgelem

Geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan Yannis Hamilakis'in kitabı "Ulus ve Harabeleri" Yunanistan’da klasik antikite, arkeoloji ve ulusal imgelem arasındaki ilişkileri inceliyor.

MORE

Hafızam Çerkesçe: Çerkesler Çerkesliği Anlatıyor

Ulaş Sunata'nın "Hafızam Çerkesçe" kitabı raflardaki yerini aldı.

MORE

Zana Farqînî: Türklere Helâl Olan Neden Kürtlere Haram?

2132 sayfalık Kürtçe-Türkçe sözlüğün yazarı Zana Farqînî’ye göre asimilasyon politikaları yüzünden Kürtçe daha ziyade yaşlıların konuşabildiği bir dil haline getiriliyor. Farqînî, saldırılar, linçler ve aşağılamalar yüzünden de Kürtlerin dillerini daha kısık sesle konuşmaya başladığını aktarıyor. Bir zamanlar Demirel’in Balkan Türkleri, Erdoğan’ın Almanya’daki Türkler için istediği anadilde eğitim hakkına işaret eden Farqînî soruyor: “Türklere ana sütü gibi helâl olan, neden Kürtlere haram."

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Kürt Dil Platformu: "İlk Okuldan Üniversiteye Kürtçe Eğitim Dili Olmalı"

Platform Sözcüsü Cizirî, "BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Türkiye’nin koyduğu çekinceler kaldırılsın, Kürtçenin resmi dil ile ilköğretimden üniversiteye kadar eğitim-öğretim dili olmalı ve Kürt Dil Kurumu oluşturulmalı" dedi.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Laz Enstitüsü'nden Çağrı: #lazurinenaşeni*

Türkiye’de çoğunluğu Doğu Karadeniz’de olmak üzere 100 bini aşkın kişinin Lazca konuştuğu tahmin ediliyor.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Microsoft Çeviri Dilleri Arasına Kürtçe'yi de Ekledi

Amerikan yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, artık Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde de çeviri yapacak.

MORE

MORE

Kürt Dil Hareketi Kuruluyor: Diliniz Olmadan, Bütün Kimlik ve Sıfatlarınız Eksiktir

Hareketa Zimanê Kurdî (Kürd Dil Hareketi) kuruluyor. 'Her Kürt doğal bir Kürt Dil Hareketi Üyesidir' sloganıyla yola çıkan HezKurd, siyaset üstü bir tavır takınarak tüm ideolojilerden ve şiddetten uzak demokratik kanallarla Kürtçeye yönelik talepleri dile getirecek. Kürt Dil Hareketi yöneticilerinden Barij Celali, “Son dönemde Kürtçe üzerindeki baskı ve yasakların artması, asimilasyonun vardığı yıkıcı boyutlardan duyulan rahatsızlık Kürt Dil Hareketi'i fikrini ateşledi” dedi.

MORE

Online Sertifikalı Süryanice Dil Kursu Başlıyor!

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 31 Ağustos - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında Online sertifikalı Süryanice dil kursu düzenleniyor.

MORE

MORE

MORE

1864 Çerkes Etnografya Müzesi

“1864 Çerkes Etnografya Müzesi” 15 Ağustos 2020’de yapılacak açılış töreninin ardından ziyaretçileriyle buluşacak.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Müslümanlaşmış Ermeniler’in Travması ve Direnci

Yetvart Danzikyan: "Raffi Bedrosyan’ın ‘Trauma and Resilience, Armenians in Turkey: Hidden, not hidden and no longer hidden’ (‘Travma ve Direnç, Türkiye’deki Ermeniler: Kimliklerini Gizleyenler, Gizlemeyenler ve Artık Gizlemeyenler’) başlıklı kitabı Türkçe’ye çevrildi. Toronto’da yaşayan inşaat mühendisi, yazar ve piyanist Raffi Bedrosyan ile Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler’den başlayıp Türkiye Ermenistan ilişkilerine, İstanbul Ermenileri’nin durumuna ve aile hikayesine uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik."

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Halep’i ‘Vatan Tutmaya’ Çalışan Ermenilerin Hikâyesi

Ferda Balancar: Ayhan Aktar’ın ‘Ermeni Evine Figan Kuruldu: 1915 Destanları ve Halep’ başlıklı kitabı Aras Yayınları’ndan geçtiğimiz günlerde çıktı. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, sosyal bilimci Prof. Dr. Ayhan Aktar ile kitabından yola çıkarak, 1915 sonrası Ermenilerin Halep’te yaşadıkları acıların ve sıkıntıların farklı boyutlarını konuştuk.

MORE

MORE

MORE

MORE

Ladino and Jewish Identity in Turkey, Then and Now

In Rodosto (Tekirdağ), a city on the shores of the Sea of Marmara, my paternal grandfather, Nesim, lived life in Ladino. Like most Jews in Turkey in the early twentieth century, his household was so devoid of Turkish that when my grandmother, Gülten, moved to Rodosto from Adana — a major southern city — she had to learn Ladino to speak to the head of the house: her new mother-in-law, Estrula. In spite of my grandmother’s necessary adjustment, by the time my father was born, Turkish had become the primary language of the shrinking Jewish community of Tekirdağ. My father spoke Turkish at home, overhearing only the most essential words in Ladino from his grandmother.

MORE

"Diyarbekirlilikte" Kesişen Âdetler, Tatlar, Sesler, Dokular

Diyarbakır’ın toplumsal ve kültürel hayatından konuşurken inançlar, etnik kimlikler, diller bakımından çeşitlilik, sanki şehrin tarihinin derinliklerinde kalmış bir niteliği gibi belirebiliyor. Diyarbakır Hafızası’nın yeni çevrimiçi sergisi “Diyarbekirlilik”te kesişen âdetler, tatlar, sesler, dokular, yüzyıllardır yan yana duran, birbirini ezmemiş ama karışmış, birbirini beslemiş doğum ve ölüm ritüellerini, müzikleri ve yemekleri konu alıyor.

MORE

Kürtçe mizah: Mîrkut, Tewlo, Pîne…’den Zrîng’e – Sultan Eylem Keleş

Mizahın kavramsal tartışması, gelişim seyri, iktidarlarla ilişkisi üzerine çok yazılıp çiziliyor. Türk basın tarihinde mizahın yeri, edebiyatta mizah gibi konulara ilişkin de çok fazla çalışma, makale, araştırma, kitap bulunabiliyor. Fakat Kürtçe mizah üzerine yapılmış bütünlüklü hiçbir çalışma yok.

MORE

“Eskiden Havra Çıkışında Tüm Çanakkale İskelesi Musevi Ailelerle Dolardı!”

Çanakkale’de Musevi nüfusunu temsil eden üç aileden birinin üyesi, yıllara meydan okuyan fırınıyla tüm şehir halkının tanıdığı Sabetay Kohen.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

JINEPS Gazetesinin Temmuz 2020 Sayısı Yayında!

JINEPS Gazetesinin Temmuz 2020 sayısı gazetenin internet sayfasında duyuruldu.

MORE

Ermeni şair Zahrad’ın Türkçeye Çevrilen Bütün Şiirleri Bir Arada

Aras Yayıncılık, Ermenice şiire yeni bir soluk getiren şair Zahrad’ın Ohannes Şaşkal tarafından Türkçeye çevrilen bütün şiirlerini bir araya getirdi. “Bambaşka Bir Bahar” adlı derleme, Zahrad’ın bilge şiiri hakkında etraflı bir fikir de veriyor.

MORE

İnsan Hakları İzleme Kaynak Merkezi Yenilendi!

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Etkiniz AB Programı tarafından hayata geçirilen İnsan Hakları İzleme Kaynak Merkezi yenilendi.

MORE

Şeyh Ubeydullah İsyanı Konuşulacak

Dr. Sabri Ateş, Şeyh Ubeydullah İsyanı'nı anlatacak. Konuşma online olarak gerçekleşecek.

MORE

Dadrian ve Soykırım İnkarında ‘Anahtar’ Unsurlar

Belge Yayınları, Vahakn N. Dadrian’ın makalelerini Attila Tuygan ve Ali Çakıroğlu’nun tercümeleri ile 3 kitap halinde derledi. Şimdi bu derlemenin 4. Kitabı, “Ermeni Soykırımının İnkarında Anahtar Unsurlar” başlığı ile çıktı.

MORE

Kürt Çalışmaları Bahar Akademisi 1 Kitabı Online Erişime Açıldı

2019 Bahar’ında İsmail Beşikçi Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen 1.Bahar Akademisi programının ürünü olan Kürt Çalışmaları Bahar Akademisi 1 başlıklı kitap yayımlandı.

MORE

2020 Uluslararası Yardım Fonu

Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2020

MORE

Göçmen İşçilerden Kültür Festivali: #nefesalamıyorum

Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nin "Irkçılığa Hayır #Nefesalamıyorum" başlığıyla düzenleyeceği festival bu yıl sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

MORE

Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik

Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik sergisi; Osmanlının son döneminde bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Maruniler, Levantenler, Bulgarlar gibi toplulukların varlığını Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi’nden fotoğraflar, kartpostallar, belgeler ve objelerle anlatıyor.

MORE

Roman Dialog Ağı: "Çeşme'de Romanlar Toplumun Daha da Dışına İtiliyor"

RODA yaptığı açıklamada, "Gerek merkezi yönetimi gerekse yerel yönetimleri Çeşme'de yaşanan mağduriyeti gidermenin ötesinde, olaydan etkilenen Romanların durumlarını iyileştirmeye çağırıyoruz" dedi.

MORE

Erivan Radyosu’nun Kürtçe Şarkı Arşivi Kitap Olarak Basıldı

Kitapta şarkılar “Ritmik” ve “Serbest” şeklinde iki ana başlık altında toplanmış. 1 ve 2. Ciltlerde “Ritmik Şarkılar”, 3 ve 4. Ciltlerde de “Serbest Şarkılar”a yer verildi.

MORE

Dersimiz Kürtçe!

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin “Diyarın Dilleri Programı” COVID-19 pandemisinden korunma amaçlı önlemler nedeniyle, İlkbahar 2020 sezonumuzda çevrimiçi buluşmalarla gerçekleşiyor. Bu kapsamdaki Yunanca derslerimiz hâlihazırda sürüyor.

MORE

Sinagoglar ‘Yeni Normal’e Kapılarını Açtı

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan sinagoglar, yeni düzenlemelerle, 13 Haziran’dan itibaren kapılarını açmaya başladı.

MORE

PASAJLAR: Göç Meselesi

Doğu Batı Yayınları'nın hakemli yayını Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi'nin "Göç Meselesi" başlıklı sayısı yayımlandı.

MORE

Gazete Sabro'dan Özel Sayı: Sayfo

Gazete Sabro, Sayfo Süryani Soykırımının 105’inci yılınına ilişkin Sayfo - özel sayı yazılarıyla yayında.

MORE

Zini Gediği Anma Mekanına Saldırı Gerçekleşti

Erzincan’da 1938 yılında Zini Gediği’nde topluca kurşuna dizilenlerin anısına 8 Temmuz 2014 tarihinde inşa edilen Zini Gediği Anma-Hatırlama Mekanı kimliği belirlenemeyen kişilerce yıkıldı. Zini Gediği İnsiyatifi yaptığı açıklamada, "Anma mekanımıza yapılan vahşetin sorumluları kimler ise derhal bulunmasını ve hukuk önünde hesap sorulmasını talep ediyoruz” dedi.

MORE

Çelik: “1915’ten Bugüne Kadar Sürdürülen Değişik Politikalarla Soykırım Devam Etti”

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Sayfo'nun 105'inci yılında TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek Süryani Soykırımı’nı andı. Çelik, “1915’ten bugüne kadar sürdürülen değişik politikalarla soykırım devam etti” açıklamasını yaptı.

MORE

Çerkes Mitolojisi Nartlar

Çerkesçe'den çevirisini Huşt Emel Bezek'in yaptığı "Çerkes Mitolojisi Nartlar" Papirus Yayın etiketiyle raflardaki yerini aldı.

MORE

Keldani Kilisesi Definecilerin Hedefinde

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yer alan Keldani köyü Onbudak'taki (Işşi) kilise definecilerin kazılarıyla tahrip oluyor.

MORE

Yüzyıldır Tepemizde Sallanan Sayfo Altında Bir Ontolojik Cahilin İtirafları

"Benim Süryanice ve Süryaniler konusundaki ‘korku’mda elbette bu konunun karmaşıklığının ve kavram karmaşasının rolü büyük. Ancak bunda son yüzyılda yaşanmışlıkların payı daha büyük sanırım."

MORE

Süryani Soykırımı (Sayfo) Herkes Suçlu!

"Coğrafyamız, “koskoca” bir yalan üzerine kurulu."

MORE

MORE

ABD Dini Özgürlükler Raporu Yayınlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2019 yılında ülkelerde dini özgürlükler alanındaki uygulamaları değerlendirdiği raporu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde hükümetin özellikle Lozan Antlaşması yorumu kapsamına girmeyen gayrimüslim azınlığın haklarını kısıtlamaya devam ettiğine, Yahudi karşıtı söylemin özellikle sosyal medyada etkili olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. Raporda Ermeni Patriği seçiminden, Nihat Hatipoğlu’nun iftar programında tartışma yaratan olaya kadar birçok başlığa yer verildi.

MORE

Türkiye’de Irkçılık Yok Ama, Yeni Irkçılık Her Zerremizde

Meseleyi tartışabilmek için, soruyu “Türkiye’de yeni ırkçılık yok mu?” biçiminde sormak ve bazı şeyleri dikkate almak lazım.

MORE

“Biz Pes Etmezsek, Ladino’nun Devamlılığı Sağlanabilir”

Osmanlı Türk Sefarad Araştırmaları Merkezi kapsamında Ladino dilinin yaşatılması ve yaygınlaşması için emek harcayan ekibin ‘genç’ üyesi Henri Çiprut ile Ladino’nun geleceğini konuştuk.

MORE

"Almancı Kürtler": Almanya'da 100 Yıllık Kürt Göçünün Hikayesi

Uzun yıllar Almanya´da “görünmez” göçmen grup olarak kalan Kürtler, başarılı girişimcileriyle, film yapımcılarıyla, sporcularıyla, akademisyenleriyle, politikacılarıyla Almanya’nın toplumsal ve siyasal yaşamında önemli bir parçası haline geldiler.

MORE

Süryanilere Ait Somut Olmayan Kültürel Miras Sitesi Yayında

Projenin ana amacı, Mardin bölgesindeki Süryani topluluğun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca aynı topluluğun somut mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi yoluyla somut olmayan değerlerin korunmasını kapsıyor.

MORE

Çerkeslere Bir Ulusötesi Örgüt Gerekiyor Mu?

Marje Podcast 6. bölümü yayında

MORE

Youtube Kanalı EhliddarTV Yayında

"Bir Asi Hikayesi Arap Aleviler" belgeseli ilk defa EhliddarTV kanalından izleyici ile buluşacak.

MORE

Bellek, Kültür, Mekân: Musadağ Müzesi

Musadağ Müzesi’nin kurucularından Lora Baytar Çapar ile Musadağ Müzesi’ni, müzenin koleksiyonunu ve Vakıflıköy’ü konuştuk. Çapar, “Bu müze ile Vakıflıköy’ün sadece kiliseden oluşmadığını bu köyün bir hikâyesi ve yaşanmışlığı olduğunu da göstermek istedik. Bizim köyümüzün bir hikâyesi var sadece tek kare fotoğraflık değil buradaki yaşam…” dedi.

MORE

Hrant Dink Vakfı: Gelin Artık Değişelim

Vakıf, yaptığı açıklamada "Bu ayrımcı anlayışı lanetleyen, güçlendirici, yüreklendirici mesajlarla bizleri yalnız bırakmayan ve ülkemizdeki tehlikeli gidişata dikkat çeken herkese içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

MORE

"Vatandaş Türkçe Konuş!"

Tam 6-7 Eylül'ü unutmaya başladığımız, demokrasiye geçtiğimizi zannettiğimiz günlerde bu davranışların yeni bir milliyetçi dalganın işareti olup olmadığı üzerine konuşmuştuk...

MORE

“Bu Dille Doğdum ve Onu Asla Terk Etmedim”

Kobi Zarco, kökleri İstanbul ve Selanik’e dayanan, İsrailli bir sanatçı, radyocu ve hikâye anlatıcısı. Pandemi döneminde, Facebook aracılığı ile söylediği şarkılar ve Ladino dilindeki kısa skeçleriyle, evlerinde hapis kalan, özellikle bu dili bilenlerin gönlüne girmeyi başardı…

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

‘Bizim Çerkesler’… Herkese Benzemez

Yok olma riskiyle yüz yüze olan dil ve kültürler (6)

MORE

"Bir Mahallenin Hafızası: Kale" Projesi için Başvurular Başladı

Görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üretmeyi hedefleyen Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin Kültür İçin Alan tarafından desteklenen" Bir Mahallenin Hafızası: Kale başlıklı sanat projesi için başvurular başladı.

MORE

Jıneps Gazetesi'nin Haziran Sayısı E-gazete Olarak Yayında

Gazetenin Haziran sayısını aboneleriyle buluşturan gazete içeriğiyle dikkat çekiyor

MORE

7 Yılda En Az 4 kişi Kürtçe Konuştuğu ya da Müzik Dinlediği İçin Öldürüldü

20 yaşındaki Barış Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürülmesinden sonra bir kez daha ırkçı saldırılar kamuoyunun gündemine geldi. Son 7 yılda sadece medyaya yansıyan haberlerde en az 10 ırkçı saldırı oldu. Bu saldırılar nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti 10’dan fazla kişi yaralandı.

MORE

MORE

Çevrim İçi Çalışmalar İçin STÖ Destek Programı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil toplum örgütlerini Korona salgını etkisiyle gelişen ihtiyaçlara yönelik olarak desteklemeye yönelik "Çevrim İçi Çalışmalar için STÖ Destek Programı" düzenliyor.

MORE

Dengbêjlerin Dilinde Bir Dönem, Sürgün ve Ölüm

Kavalın ilk sesiyle hatırlayıp, uğruna gözlerinden sağanaklar yağdırdığı ve 1928 yılının sonbaharında uğruna bu kilamı yaptığı, bu ağıdı yaktığı kişi ise Şêx Fexrî Bûkarkî’den ya da dengbêjlerin tabiriyle Bavê Behçet’ten başkası değildi. 1975 senesinin sonbaharında Diyarbakır Silvan yolundaki bir köy dolmuşunda, o duraksız yol hikâyesinde ipuçlarını yakaladığım olayların peşinden sürüklendiğimde Şêx Fexrî Bûkarkî (Bavê Behçet)’in, Xêrya Hecî’nin, Behçet’in kendisinin ve Türkiye yakın tarihinin ölüm, sürgün ve isyan dolu yıllarında buldum kendimi…

MORE

İnsan Hakları Savunucuları: Hrant Dink Vakfı Yalnız Değildir

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Hrant Dink Vakfı avukatı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehdidi ile ilgili bir açıklama yayınladı. "Bu sürecin takipçisiyiz" denilen açıklamada "İktidar pozisyonunda bulunan tüm kişilerin bu tür saldırıları çağıran ve zemin hazırlayan, Türkiye’de çeşitli kesimleri ötekileştiren ırkçı ve milliyetçi söylemlerine derhal son vermelerini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

MORE

MORE

MORE

Hrant Dink Vakfı'na Tehdit Mesajı

Hrant Dink Vakfı bir duyuruyla e-mail yoluyla gelen bir ölüm tehdidini kamuoyuyla paylaştı. Duyuruda "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" dendi.

MORE

Çekirgeler, Kürtler ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak

Nevcihan Özbilge'nin yüksek lisans tezini kitaplaştırdığı çalışması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

MORE

MORE

Üsküdar'daki Ermeni Kilisesine Nefret Saldırısı

Üsküdar Kuzguncuk'taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden söküldü.

MORE

Gürcistan ile ‘Komşu’ İki Gürcü Halkı Üzerine

Yok olma riskiyle yüz yüze olan dil ve kültürler (5)

MORE

Hemşince’de Şelaleye ‘Çaxçaxan’ Deniyor…

Yok olma riskiyle yüz yüze olan dil ve kültürler (4)

MORE

AİHM’den Türkiye’ye İki Newroz Mahkumiyeti

Newroz ve anadilinde eğitim eylemlerine katıldığı için cezalandırılan iki kişinin başvurusunu sonuçlandıran AİHM, Türkiye’yi toplam 8 bin 500 Euro tazminata mahkum etti.

MORE

MORE

Sanatçılardan Alevilere Hakarete Tepki

Bir grup sanatçı son günlerde sanatçı Ozan Emekçi ve Alevi köyleri hakkında hakaretlerde bulunan ve nefret söylemi yayan yazılara ilişkin ortak açıklama yayınlayarak "Nefret, hakaret, yalan üreterek toplumu bölmeyin, insanları kutuplaştırmayın! Nefret dili toplumun düşün dünyasını zehirliyor. Düşünce, çözüm üreterek insanları birleştirmeye, yan yana durmaya katkıda bulunun" çağrısı yaptı.

MORE

‘Hemşinliler’ Kimdir? Dilleri Neye Benzer?

Yok olma riskiyle yüz yüze olan dil ve kültürler (3)

MORE

‘Siya Avê’ Belgesel Filmi Erişime Açıldı

Ilısu Barajı’nın su altında bıraktığı Hasankeyf ve köylerinin hikayesinin iki kadının ağıdıyla anlatıldığı “Siya Avê” belgesel filmi internette erişime açıldı.

MORE

7 Kasım Lazca Anadil Günü Olarak İlan Edilecek

Yok olma riskiyle yüz yüze olan dil ve kültürler (2)

MORE

MORE

Anadillerini Ortak Yayınla Koruyorlar

Anadilleri üzerindeki baskıya karşı yılda 4 kez Çerkesce gazetelerle ortak yayın yaptıklarını paylaşan JINEPS Gazetesi Genel Yayın Kurulu'ndan Erdoğan Yılmaz, bu ortaklığın "yok oluşa" karşı başlangıç için iyi bir adım olduğunu söyledi.

MORE

Zazacanın Okullarda Seçmeli Ders Olarak Tercih Edilmesi İçin Yürütülen Çalışmalar

Zaza-Der tarafından yürütülen projenin Koordinatörü Hıdır Eren ile Koordinatör Yardımcısı Şükran Lılek Yılmaz, Zaza Media Platform'un Facebook Hesabı üzerinden bir yayın gerçekleştirdi.

MORE

Çerkes Sürgünü 156. Yılında: Deniz Var Ama Vatan Yok

Çerkesler, bir yanda çok ait gibi gözüküyorlar bu topraklara. Öte yanda sürgün ve soykırım geçmişleri ve farklı kimlikleriyle, yaşam tarzlarıyla yüzleşmeyen bir toplumda yaşamaktan ve uzaklarda unutamadıkları bir vatana duydukları özlemle hiçbir zaman tam anlamıyla buralara ait hissedemiyorlar.

MORE

Kürt Sanatçılar Zazaca İçin Bir Araya Geldi: 10 Sanatçı Tek Albüm

Sanatçılar, Siverekli şair, yazar ve bestekâr Kadir Büyükkaya’nın bestelerini seslendirdi.

MORE

Japonlar Kürtçe Öğrendi

Japonya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Tokyo Üniversitesi’nin açtığı Kürtçe kursunun ilk mezunları Kürtçe şiir çevirilerine başladı. Kursun katılımcılarından Japon Erika, Kürt edebiyatını çok sevdiğini belirterek “Selim Temo’nun şiirlerini çeviriyorum, gelecekte Kürt halk ozanı, Dengbej olmak istiyorum bunun için de tambur öğreniyorum” dedi.

MORE

İskân Kanunu, Sürgün ve “Af” Sorunsalı

“AF” ve “İSYAN” söylemlerini dilimizden söküp atalım. Toprağa kefensiz düşen atalarımızın kemiklerini sızlatmayalım; ayıptır, günahtır!

MORE

Lazım, Lazsın, Laz, Lazız, Lazsınız, Lazlar

Yok Olma Riskiyle Yüz Yüze Olan Dil ve Kültürler (1) - Laz Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak öğretmenlere Lazca Eğitici Eğitimi verdi. Şu an Türkiye’de 19 öğretmen Lazca öğretebilir sertifikasına sahip.

MORE

İçimize ‘Sinen’ Soykırım, 21 Mayıs 1864

"Bu yazıda size Çerkeslerin nasıl ve ne zaman soykırıma uğradığından, nasıl birden çok kez oradan oraya sürüldüklerinden ve ne kadar da aziz bir millet olduklarından bahsetmeyeceğim."

MORE

Jıneps’ten 21 Mayıs'a Özel, Anadilde, Anayurtla Ortaklaşa Gazete

Gazetenin editörlüğünü üstlenen Erdoğan Yılmaz "Anavatandanki Adıge Mak, Adıge Psale, Çerkes Heku ve Şapsugiya gazeteleriyle anadilde ortak bir sayı hazırladık. Tüm Kafkas halklarını gazetemizde anadilleriyle temsil etmek istiyoruz" dedi.

MORE

Tsitsekun'un 156. Yılında Hayatını Kaybedenler Anılıyor

Çerkes sürgün ve soykırımının yıl dönümünde KAFFED ve dernekler Karağaç köyünde bir anma programı gerçekleştirdi. Çeşitli çevrelerden gelen açıklamalarda ise Türkiye ve Rusya’ya soykırımı tanımaya çağrıldı.

MORE

Yok Olmanın Dayanılmaz Ağırlığında; Çerkesler

Bugün 21 Mayıs... Çerkes halkının sistematik soykırıma ve sürgüne maruz bırakılarak dünyanın dört bir yanına dağılmasının 156. yıl dönümü.

MORE

Çerkes Soykırımı Belgeseli: 1864 Değişen Dünyada Çerkesler

“1864 Değişen Dünyada Çerkesler” belgeseli Çerkes Soykırımının yıl dönümünde “Çerkesler kimdir, nasıl yaşar ve ne hissederler?” sorularına yanıt oluyor.

MORE

Lazcayı Ayakta Tutan Üretimler Lazuri TV'de

Laz Enstitüsü Başkanı İsmail Avcı Bucaklişi, Lazca masal, şiir, destan, edebiyat, müzik ve Lazca öğrenme videoları yayınlayan Lazuri TV'nin evlerde olduğumuz salgın döneminde abone sayısının 400'den 1000'e çıktığını, içerik üretimi ve izlenmesinin de en az 10 kat arttığını anlatıyor.

MORE

Tarihin Karanlık Sayfası: Çerkez Sürgünü

Çarlık Rusyası’nın, Kafkaslardan Çerkez halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 156 yıl geçti.

MORE

Yeni Başlayanlar İçin ‘1864 Çerkes Soykırımı’

Kim bu Çerkesler? Soykırım, sürgün, İskan... Geri dönmek, Çerkes kadınları, II. Meşrutiyet... "Hain Çerkes", Gönen-Manyas sürgünü, 150'lilikler... SSCB tehdidi ve yıkıldıktan sonra, 90'lar, No Soçi...

MORE

İskenderiye ve Antakya: Doğunun Yükselen İki Yıldızı

İskenderiye ve Antakya’nın insanlık tarihine önemleri sözcüklere sığacak cinsten değildir. Ortak yaşama kültürünün şekillendiği, İskender’in dünyayı altüst eden akınları neticesinde yeni bir uygarlığın doğduğu, parladığı kentlerdir bunlar. Bu kentlerde ortaya çıkan birlikte yaşama kültürü, İskender’den sonra şekillenen Doğu için önemli bir deneyimdi. Greklerin, Yahudilerin ve diğer yerli halkların bir arada yaşadığı uzun yüzyıllar insanlığına ne kazandırmıştır?

MORE

Definecilerin Yeşildere Kilisesini Tahrip Etmesi Meclis’e Taşındı

HDP Milletvekili Paylan, Gümüşhane’deki Yeşildere Kilisesini definecilerin geri dönülemez şekilde tahrip ettiğini belirterek, iktidarın “nefret söylemi”nin benzer faaliyetleri cesaretlendirdiğini kaydetti.

MORE

Kurtuluş Savaşı, Çerkesler ve “Yeni Türkiye Devleti”

1860’lı yıllardan itibaren hayatta kalan Çerkesler Anadolu’ya girerek Osmanlı yönetiminin belli bir plan dahilinde olmayan, daha çok süreç içerisinde şekilleneN iskân politikası neticesinde Anadolu’da, Irak, Suriye, Filistin bölgesindeki farklı yerlere ve az da olsa Balkanlara yerleştirildiler.

MORE

AB Sivil Düşün Programı Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği’ne 11 Haziran’a Kadar Başvurabilirsiniz!

AB Sivil Düşün Programı’nın dördüncü dönemi, 1 Mart 2020 itibarıyla başladı ve Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Yeni dönemde ortaya konulacak çalışmaların sivil toplum ve aktif vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermesi; Türkiye’de geniş bir yelpazede yürütülen hak temelli çalışmaları en etkin şekilde kapsaması; bu çalışmalarla elde edilen sonuçların etkisinin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine erişimin sağlanması hedefleniyor.

MORE

1864: Soykırım ve Sessiz Miras

Müzelerdeki hatıraları Karadeniz’in bu yakasına taşıyanlar apayrı süreçlerin yazıcıları oldular. Başka coğrafyaların hikâyelerinde kahramana dönüştüler; kâh genelkurmay başkanı, istihbarat şefi, bürokrat, kâh cumhurbaşkanı, başbakan, parti lideri, kâh gazeteci, yazar, sanatçı, akademisyen. Soldan sağa bütün örgütlerde militan! Devlet katında sevapların da günahların da ortağı oldular. Bir tek kendileri olamadılar.

MORE

Basına ve Kamuoyuna: Hüznü Katmerli Bir 21 Mayıs

21 Mayıs'ın yıl dönümü için Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından bir metin yayımlandı.

MORE

Agopyan Han’dan Dünyaya: Kordonciyan Ailesi

Dört nesildir terzilik yapan Kordonciyan Ailesi’nin dördüncü kuşaktan torunu Levon Kordonciyan, ailesinin hikâyesini günümüzde sürdürmeye devam ediyor. Levon Kordonciyan ile giyim kuşam üzerine konuştuk.

MORE

"Kürt Sağı Türk Sağının İdeolojik Refakatçisi Görünümü Veriyor"

Araştırmacı, yazar ve hukukçu Fırat Aydınkaya ile yaptığımız, geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız röportajın ikinci bölümünü sunuyoruz. Aydınkaya’nın kısa süre önce nupel.net sitesinde yayınlanan ‘8 Soruda Kürtler ve Ermeni Soykırımı’ başlıklı yazısı tartışmalara neden olmuştu. Aydınkaya ile yazısına gelen tepkileri değerlendirmeye devam ediyoruz.

MORE

Erivan Radyosu’nun Yaşayan Son Kadın Dengbêji: Aslîka Qadir

Erivan Radyosu’ndan tüm Kürtlerin evine misafir olan sanatçı Aslîka Qadir, Ermenistan’ın Elegez köyünde doğar. Kürtlerin bilinen ve sevilen sanatçılarından olan Qadir, Sovyetlerin yıkılmasının ardından güçlenen ırkçı eğilim dolayısıyla Ermenistan’ı terk eder ve Avrupa’ya yerleşir. 75 yaşındaki Qadir, geleneksel Kürt müziğine katkı vermeye devam ediyor!

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

‘’Kürt Dili Pazar ve Bürokrasi Dili Olmalıdır’’

"Rawest Araştırma'dan Roj Girasun ile 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’nda Kürtçe anadil kullanımına dair araştırmalarını konuştuk. Girasun, 8 il ve 25 ilçede gerçekleştirdikleri 'Ebeveyn ve Çocuk Arasında Ana Dilin Durumu' araştırmasından hareketle dilin sürekliliği ve kullanımının artırılmasında sivil toplum ve siyaset taleplerinin öne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Kürt dili pazar ve bürokrasi dili olmalıdır" dedi."

MORE

Maddi Açıdan Zor Durumdaki Ermeni Okulları İçin Çalışma Grubu Oluşturuluyor

Patrikhane'den yapılan açıklamada maddi açıdan zor durumda olan Kumkapı, Samatya, Feriköy ve Topkapı okullarının sorunları çözüm bulmak için çalışma yürütüldüğü açıklandı. Bu okulların ihtiyaçlarını incelemek için bir komisyon kurulacak. Uzmanlar ve hayırseverlerden oluşan bir grup da kapatma, birleştirme ve destekleme gibi seçenekler üzerinde çalışacak.

MORE

Türkiye’nin Son Ermeni Köyü’ne Ait Müze, “Yeni Normalleşme”nin Ardından Ziyarete Açılacak

Türkiye’nin son Ermeni köyü, Hatay Vakıflıköy’de Musadağ Müzesi ziyaret edilmeye hazır. Korona virüs önlemleri sebebi ile resmi açılış töreni yıl sonunda veya 2021 yılında yapılacak olan müze, tedbirlerin normalleşmesi durumunda, Haziran ayından itibaren ziyaretçilere açılacak.

MORE

İron Dili ve Edebiyatı Günü Kutlu Olsun

Oset dilinde yayımlanan ilk kitap “İron Fændır - İron Mızıkası”nın yayımlandığı gün olan 15 Mayıs İron Dili ve Literatürü Günü olarak kutlanıyor.

MORE

Gürcülerin Mesafeleri ve Engelleri Aşan Online (Uzaktan) Deda-Ena Macerası: Göksel Yılmaz ile Söyleşi

Fehmi Uzal Ustiaşvili, Gürcülerin mesafeleri ve engelleri aşan online (uzaktan) Deda-Ena macerası üzerine Göksel Yılmaz ile söyleşi gerçekleştirdi.

MORE

Kürt Dil Platformu: Dil Ortadan Kalkarsa Halk da Ortadan Kalkar

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı nedeniyle açıklama yapan Kürt Dil Platformu, Kürtçe'nin korunması için yapılması gerekenleri açıkladı.

MORE

"Hemşinli Çocuklar Hemşince Masallarla Uykuya Dalacak"

Mahir Özkan, salgın döneminde evden çıkmayan çocuklar için 4 yaşındaki kızı Lusin Sultan'ın en sevdikleri arasında olan ve Mavibulut Yayınlarından çıkan "Aç Tırtıl"ı Hemşince okuyup bir video yapmaya karar verdi.

MORE

Çerkes Soykırımını Anma Uluslararası Afiş Yarışması'nda Dereceye Giren Çalışmalar Belli Oldu

Şamil Vakfı'nın bu yıl ilk düzenlediği Çerkes Soykırımını Anma Uluslararası Afiş Yarışması'nda dereceye giren çalışmalar belli oldu. Şamil Vakfı dereceye giren afiş çalışmalarını erişime açtı.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Türkiye'nin ilk Zaza Dili ve Edebiyatı Doçenti: İlyas Akman

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olan Dr. İlyas Akman'ın Zazaca (Kirmanckî) doçentliği başvurusu kabul edildi.

MORE

Aç Tırtıl - Kağtsadz Tertur | Hemşince Masal

Aç Tırtıl masalının Hemşincesi Kağtsadz Tertur, Mahir Özkan tarafından seslendirildi.

MORE

Rum, Yahudi Ve Ermenileri Hedef Gösteren Yayına Tepki: Her Tansiyon Yükseldiğinde İlk Feda Edilen Azınlık Toplumları Oluyor  

Albayrak Medya Grubu'na ait Gerçek Hayat dergisinin, hazırladığı Fethullah Gülen özel sayısında Rum, Ermeni ve Yahudi toplumlarının hedef alınması bu toplumların mensupları arasında tedirginlik yaratırken aynı zamanda tepkiye de neden oldu.

MORE

Bahri Savcı Araştırma Destek Programı 2020 Başvurusu Açıldı!

İnsan Hakları Okulu, Bahri Savcı Araştırma Destek Programı 2020 başvuruları 7 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek

MORE

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı Online Etkinliklerle Kutlanacak

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler bu sene yeni tip koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşecek.

MORE

Çend Bernameyên Roja Zimanê Kurdî

Dezgehên zimanî ji bo 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî ji ber nexweşiyê îsal wê bernameyên xwe bi awayê online pêk bînin. Va ye hinek bernameyên ku wê ji bo Roja Zimanê Kurdî li dar bikevin.

MORE

"Şarkıların Kaynaklarının Ortaya Çıkmasında Arşivin Rolü Büyük"  

Almanya’da yaşayan, ‘Kürt Halk Türküleri’, ‘Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları’, ‘Manzum Halk Tarihçisi Ermeni Aşuğlar’, ‘Alevi-Bektaşi Edebiyatında Ermeni Âşıklar’ gibi birçok kitabın yazarı olan Mehmet Bayrak, Yerevan Radyosu’nun ve arşivinin önemine dair sorularımızı yanıtladı.

MORE

Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri yeni nesile aktarıyorlar: Torunlar, dedelerinin türkülerini anlamak istiyor

Rize’nin Fındıklı Belediyesi ise Lazca ve Hemşince dillerinin öğrenilmesi için kurslar açtı. Eğitmenlerin verdiği Lazca ve Hemşince kurslarına giden vatandaşlar ise bu dilleri öğrenmek ve yaşatmak istediklerini söylüyor

MORE

MORE

MORE

Çinara Sipî Belgeseli Erişime Açıldı

Yönetmen Kazım Öz, dördüncü belgesel çalışması olan Çinara Sipî’yi sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Vimeo üzerinden erişime açtı.

MORE

"Kürtler Arasındaki Sessizlik Suikasti Önemli Ölçüde Kırıldı"

Araştırmacı, yazar ve hukukçu Fırat Aydınkaya, kısa süre önce nupel.net sitesinde ‘8 Soruda Kürtler ve Ermeni Soykırımı’ başlıklı bir yazı yayınladı. Aydınkaya’nın yazısı, Kürt kamuoyunda olumlu ya da olumsuz pek çok tepkiyle karşılandı. Aydınkaya ile söz konusu yazısından yola çıkarak, günümüzde hız kesmeden devam eden Kürt – Ermeni ilişkileri ve 1915 tartışmaları hakkında konuştuk. Söyleşinin ilk bölümünü sunuyoruz.

MORE

Bugün Anneler Günü: Bu Özel Günün Geçmişi Antik Yunan'a Kadar Dayanıyor

Anneler için söylenmiş Çeçence, Zazaca, Kürtçe, Adigece, Abazaca, Süryanice, Lazca, Ermenice, Hemşince, Osetçe, Arapça ve Türkçe şarkılar...

MORE

Sabro Gazetesi'nin Mayıs 2020 Sayısı Yayınlandı!

"Devlet Süryanice Okul Açmalı"

MORE

Bakırköy Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi’ne Irkçı Saldırı

İstanbul Bakırköy’deki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin giriş kapısı ateşe verildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan M.K, ifadesinde “Koronavirüsü bunlar bela etti” dedi.

MORE

‘Dersim 38’ Belgeseli Erişime Açıldı

Yönetmen Çayan Demirel’in çektiği ‘Dersim 38’ belgeseli, Dersim Katliamı’nın 83. yılında erişime açıldı. Belgeselde katliam tanıklarının yanı sıra akademisyen ve tarihçilerin katliama ilişkin anlatımları yer alıyor.

MORE

Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu (IFCD) Başvuru Çağrısı

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır.

MORE

Tarih Sohbetleri - Celal Temel

Tarih Sohbetleri Celal Temel'in konuşması ile devam ediyor.

MORE

Agos Başyazı / O Kılıç Bir Türlü İnmiyor

Yüz yıldan fazla bir zaman geçti ama o kılıç bir türlü inmiyor. Bu zihniyetle yüzleşmeliyiz artık.

MORE

Hümanist Belgeseli

Belgesel, online olarak yayında.

MORE

Bu Sinagogları Hatırlıyor Musunuz?

Balat semti, birçoğunuzun bildiği üzere İstanbul Yahudilerinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Dolayısıyla Balat ve civarında tarih boyunca, Bizans döneminden bu yana bir sürü sinagog inşa edilmiş. Bunların bazıları kuruluşlarına önayak olmuş cemaatlerinin geldikleri coğrafyanın ismini taşımaktadır. Örneğin Ahrida Sinagogu Makedonya’nın Ohri kentinden, Yanbol Sinagogu Bulgaristan Yambol kasabasından, Kasturya Sinagogu da Yunanistan Kastoria şehrinden ismini almaktadır. Eskiden Balat ve çevresinde bunlar gibi onlarca sinagog varmış. Günümüzde ise bunlardan yalnızca dördü sağlam bir şekilde ayaktadır, ve iki tanesi (Ahrida ve Yanbol) halen aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

MORE

Kürtçe Ağır Suç Sayıldı, Müebbet İstendi

Kürt siyasetçi Mahmut Alınak hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Alınak’ın Kürtçenin Türkçe ile aynı statüde yer alması için BM’ye verdiği dilekçe ‘ağır suç’ sayıldı.

MORE

Aydınlık Bir Mutluluk Işık Günü : LAG BAOMER

Omer’in 33. Günü anlamına gelen Lag BaOmer, Yahudi tarihinde çok üzücü olayların yaşandığı karanlık Omer döneminin içinde pırıl pırıl aydınlık bir mutluluk, ışık günüdür.

MORE

Türk Musevileri Müzesinde Online Çocuk Atölyeleri

Türk Musevileri Müzesi, Instagram üzerinden, canlı yayında, her hafta çeşitli atölye çalışmaları ile takipçileriyle görüşmeye devam ediyor.

MORE

Mayıs 2020 Sayısı E-gazete Olarak Yayında

"Değerli okurlarımız, Koronavirüs nedeniyle Jıneps'i bu ay da dijital yayımlıyoruz. Gazetenizin mayıs sayısı gazete web sitesinde."

MORE

İnternet Üzerinden Ladino Dersine Büyük İlgi

New York merkezli La Ermandad Sefaradi’nin (Amerikan Sefarad Kardeşliği) düzenlediği 5 haftalık online Ladino dersi bu hafta sona erdi. Dijital Akademi projesinin parçası olarak düzenlenen dersin eğitmeni New York Eyalet Üniversitesi’nde Hispanik Dilbilimi öğretim üyesi olan Bryan Kirschen’di. Her Pazartesi ABD Doğu Yakası saati ile 8’de başlayan bir saatlik dersler Zoom üzerinden yapıldı. Derse katılanlar arasında birçok Türkiyeli de vardı.

MORE

Yönetmen Öz: Dersim 38, Bir Fiziki Soykırım Ve Aynı Zamanda Bir Kültür Ve Dil Kırımıdır

Yönetmen Kazım Öz, Dersim 38’in sadece bir fiziki soykırım değil aynı zamanda bir kültür ve dil kırımı olduğuna dikkat çekti. Öz, “Son 20-30 yılda Dersim 38 çok konuşuldu, edebiyat ve tarihsel araştırma alanlarında belli bir yol da alındı ama olayın boyutu ile ortaya çıkan ürünler arasında büyük bir uçurum var. Dünya da bu konuda henüz çok fazla bilgi sahibi değil” dedi.

MORE

Alevi Kadınlar, Dersim Katliamı’nda Yaşamını Yitirenler İçin Çerağ Yakıp Dara Durdular

Dersim Tertelesi’nin 83. yılında, katliamda yaşamını yitirenler için Demokratik Alevi Dernekleri üyesi kadınlar, Seyit Rıza ve arkadaşları ağıtlarla andı,katliamında yaşamını yitirenler için Saat 19.38’de çerağlar yakılarak dara durdular.

MORE

Dilop’un Yeni Sayısı Çıktı

İki aylık kültür-sanat dergisi Dilop, Mayıs-Haziran sayısında, üzerinden 99 yıl geçmiş Koçgiri kırım dosyasını işliyor. Sayıda Musa Anter’in 100. doğum günü anısında 30 yıl önce yaptığı röportaja da yer veriliyor.

MORE

Kürtçe Tiyatro Seyircisi ile Buluşacak

Gazetemize konuşan Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçısı ve tiyatrocu Rugeş Kırıcı, ‘Tiyatroların ayakta kalması için destek olunmalı. Milyonlarca Kürt seyircimiz, üretimlerimiz var. Bir şekilde bizim de ayakta kalmamız gerekiyor’ dedi.

MORE

Seyit Rıza Meydanı’nda 38’De Yaşamını Yitirenler İçin Çılalar Yakıldı

Dersim 38’de yaşamını yitirenler için Seyit Rıza Meydanı’nda ağıtlar yakıldı.

MORE

Dersim Araştırmaları Merkezi: Bu Derin Acıyla Yüzleşin Ve Özür Dileyin

Dersim Katliamı’nın kararının alındığı 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 83. yıldönümü dolayısıyla Dersim Araştırmaları Merkezi bir açıklama yaptı. Açıklamada “Dersim’de toprağa düşen on binlerce insanımızın acısını yüreklerimizde taşıyoruz. Ülkeyi yönetenleri bir kez daha yaşanan bu derin acıyla yüzleşmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.

MORE

Ben Gurion ve İstanbul

Manda döneminde Yishuv’un liderlerinden ve bağımsızlıktan sonra İsrail’in ilk Başbakanı David Ben-Gurion’un Selanik ve İstanbul’da yaşadığını, Galatasaray’da İsrail’in ilk Cumhurbaşkanı Yitzhak Ben-Zvi ile beraber okuduğunu daha önce anlatmıştık. Ancak Ben-Gurion’un İstanbul’la ilişkisi 1914’te bitmedi.

MORE

MORE

Antakya’da Ortak Yaşama Kültürünün Sonu: John Chrysostom – Gizem Magemizoğlu

Antakya denilince akıllara yemekleri, insanları ve doğasıyla muhteşem bir kent gelir. Dünyada ters akan tek nehrin kenarına kurulmuş, yüzlerce yıl boyunca insanları kendine hayran bırakmış bir yerleşimdir. Antakya Yahudi Cemaati’nin önderi Şaul Cennudi, 2300 yıl önce kente gelen Yahudi tüccarların bu büyüye kapıldığını ve kente yerleştiğini söyler. Josephus, John Malalas gibi Antik Çağ’ın önemli tanıkları bir zamanlar Antakya’da 45 bin Yahudi’nin yaşadığını iddia etmişlerdir. Milattan sonra dördüncü yüzyıla kadar Antakya, Kudüs ve İskenderiye ile birlikte Yahudi nüfusunun kalabalık şekilde yaşadığı üç kentten biri olmuştur. Yahudi kültürü ve kimliği, Greklerin egemen olduğu bir dünyada kendine yer açmıştı. Elbette bu iki toplumun birliktelikleri kusursuz değildi. Roma güçlerinin Kudüs’te yaptıkları işkenceler Antakya Yahudilerinin zihninde hala yerini koruyor.

MORE

‘Folklor û Ziman’ Dergisi Çıktı

Mezopotamya Vakfı’nın yeni çalışmalarından biri olan hakemli dil ve folklor dergisi ‘Folklor û Ziman’ çıktı.

MORE

Kültürhane ve İsmail Beşikçi Vakfı'nın Tarih Programı Mersin'de Devam Ediyor

Mersin Üniversitesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen üç bilim insanının birlikte kurmuş oldukları Kültürhane mekanında üç yıla varan deneyimleriyle şehrin muhtelif sorunlarına eğilmesi, birbirinden farklı konuşmacıları Kültürhane'nin salonunda misafir etmesi ve üniversite gibi işlev görmesi üç bilim insanının akademi ve yaşam anlayışlarından ödün vermediklerinin canlı bir örneğidir. 

MORE

Taniel Varujan’ın 'Bir Mayıs'ı

Ermeni halkının en önemli şairlerinden, 1915'in Ağustos ayında Çankırı yakınlarında öldürülen Taniel Varujan'ın '1 Mayıs' şiirini, yetkin çevirileriyle de bilinen çizerimiz Ohannes Şaşkal, Agos için Ermenice'den Türkçe'ye çevirdi ve bir de değerlendirme yazısı kaleme aldı. Şaşkal'ın yazısını, şiirin Türkçe çevirisini ve Varujan'ın anadilinde kaleme aldığı dizelerini sunuyoruz.

MORE

Türkiye’de Kültürel Çoğulluk Platformu Oluşturma Projesi Başladı!

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, Türk-İsveç İş Birliği Birimi’nin hibe desteği ile 1 Mayıs 2020 itibarıyla yeni proje dönemine başlıyor.

MORE

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Hazırlık Çalışmalarına Devam Ediyor

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, Friedrich Naumann Vakfı’nın hibe desteğini alarak dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarına 1 Mayıs 2020’den itibaren devam ediyor.

MORE

Laz Kültür Derneği Lazca Seçmeli Derslerle İlgili Yeni Projelerine Başladı!

Laz Kültür Derneği (LKD), Dil Hakları İzleme ve Raporlaması: Lazca Seçmeli Dersler başlığı ile başvurdukları proje ile ETKİNİZ AB Fonu tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu iş birliğinde yürütülecek projeye 1 Mayıs 2020’de başladı.

MORE

Mîrza Metîn: Kürtçe Yüz Yıllık Bir Enkazın Altında

Bugün Kürt Tiyatrosu dediğimizde ismini saymadan geçemeyeceğimiz bir isim Mîrza Metîn; bol ödüllü, bol alkışlı, cesur ve Kürtçeye sahip çıkan bir oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu. Metîn; “Kemalizmle flört eden damardan umudum yok. Kürt siyaseti izm’lerin peşini bırakmalı, anadili her yere yaymanın yoluna bakmalı bana kalırsa. Kürtçe yüz yıllık bir enkazın altında. Bunu Elazığ depreminde gördük” diyor.

MORE

Alevilik ve Soykırımın Güncelliği

Maraş katliamı halen de süren ve etkilerini gösteren politik ve hukuki sonuçları olan bir katliamdır ve dahası bir soykırımdır. Alevi katliamlarının hem devlet ve hem de toplumsal şiddet ile bu şekildeki buluşmasının doğru hukuki eleştirisinin yapılması ve buna ilişkin bir ceza hukuku kürsüsünün açılması hem Türkiye hukuk düzeninin temel karakteristiğini hem de Aleviliğin Türkiye’nin hukuk düzeni içinde nereye yerleştirildiğini açıklıkla ifşa edecek niteliktedir. Alevilik ve hak bahsi açısından en önemli noktalardan birisi işte bu soykırım sorunudur ve üzerinde daha ciddiyetle düşünülmeye başlanmalıdır.

MORE

KAFFED "Hayalimdeki Kafkasya" Konulu Resim Yarışması

Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Mayıs 2020!

MORE

Bu Toprakların Kaybedilen Bir Değeri: Heybeliada Elen Ticaret Mektebi

Sabri Burak Arzova’nın ‘Elen Ticaret Mektebi’ başlıklı çalışması, Expoze Kitap’tan çıktı. Ekonomi ve işletme alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Arzova ile kitabından yola çıkarak bu topraklardaki ilk ticaret mektebinden, Rum toplumunun Türkiye’nin ticari hayatındaki rolüne uzanan bir söyleşi yaptık.

MORE

Ne Alevilik İslamın Özü, Ne De İmamlar Alevileri Temsil Edebilir!

Araştırmacı-Yazar Özcan Öğüt, İBB’nin çocuklara dağıttığı kitapçıkta “Din ve Vicdan Özgürlüğü” başlıklı bölümde resmedilen din adamları arasında imam, papaz, hahamın yanında Alevi dedesinin de bulunmasına karşı çıkanlara sert tepki gösterdi. Öğüt, “Ne Alevilik İslamın özü, ne de imamlar Alevileri temsil edebilir” dedi.

MORE

Erivan Radyosu Arşivi İlk Kez Dijital Platformda

Erivan Radyosu arşivi, Alman-Kürt Kültür Enstitüsü tarafından dijital platformda yayınladı.

MORE

Semyanî Perîzade’den Yeni Single

Perîzade’nin yeni single’ı 30 Nisan’da yayınlanacak: Gönlümde yatan Kürtçe şarkılar yapmaktı.

MORE

23,5 Nisan

23 Nisan bütün çocukların olacaksa eğer ben derim Ermenistanlı çocukların da olsun bir biçimiyle. Çağırın onları da bu kutlamalara. Barıştırın çocukları birbirleriyle, tanıştırın. Sadece 23 Nisan da olmasın, 24 Nisan'ı da katın içine. Daha da uzasın o günler, bütün Nisan'ı katın, bütün baharı katın.

MORE

‘Kürt Gazeteciliği Dalga Dalga Büyüdü’

Kürt basınının 122’nci yıl dönümüne ilişkin HDP, DTK, DFG ve MKGP’den yayınlanan mesajda bu süre zarfında Kürt gazeteciliğinin dalga dalga büyüdüğüne dikkat çekildi.

MORE

Agos, Jıneps, Sabro ve Şalom: Yayın Hayatına Devam Edebilmek İçin Çözümler Arıyoruz

Agos'tan Yetvart Danzikyan, Sabro'dan David Vergili, Şalom'dan İvo Molinas ve Jıneps'ten Serap Canbek korona günlerinde gazete çıkarmanın zorluklarını anlattı.

MORE

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Başvuru Çağrısı Açıldı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi hak temelli sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifleri desteklemek için Mayıs – Kasım 2020 dönemi başvurularını almaya başladı!

MORE

24 Nisan Anması Bu Yıl On-line Gerçekleştirilecek

2010 yılından bu yana alanlarda yapılan 24 Nisan anması bu yıl kononavirüs nedeniyle on-line gerçekleştirilecek.

MORE

Ortodokslar ve Süryaniler Paskalya Yortusu'nu Kutluyor

Hıristiyan dünyasının en büyük bayramlarından Paskalya Yortusu, bu pazar Ortodoks ve Süryaniler tarafından kutlanıyor.

MORE

Zerzevan'a Kültürel Miras Tescili

Malum 2015'de "Diyarbakır Kalesi - Surları ve Hewsel Bahçeleri" de UNESCO'nun kültürel kalıcı miras listesine kaydedilmişti. Ama Hendek-Barikat ve Sokağa Çıkma Yasaklı haller nedeniyle bu süreç yerinde kaldı. Hâla şehrin bir bölümüne girilmiyor.

MORE

Fırat Aydınkaya: 8 Soruda Kürtler ve Ermeni Soykırımı

Fırat Aydınkaya, 8 soruda Kürtler ve Ermeni Soykırımı'nı anlatıyor.

MORE

Tam Var Olamamış Bir Dil: Judeo-Türkçe

Judeo-Espanyol, Judeo-Arapça, Judeo-Grek varsa acaba Judeo-Türkçe olmuş mudur? Bazı Armeno-Türkçe ve Greko-Türkçe (Karamanlıca) konuşan ve yazan Ermeni ve Rum toplumların aksine Türkçe konuşan bir Osmanlı Yahudi toplumu olmamış.

MORE

Azınlık Gazeteleri İçin Zorlu Dönem

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan şartlar, zaten kritik dengeler içinde yayınlanan azınlık gazetelerini ekonomik açıdan daha da zorlamaya başladı. Dağıtım sorunları ve ilanlarda düşüş, kısıtlı bir okur kitlesine hitap eden azınlık gazeteleri açısından gelir kaybı ve belirsizlik yaratıyor. Kimi on-line yayına geçti kimi de sayfa sayısını düşürmek zorunda kaldı. Belirtmek gerekir ki Agos da bu şartlarda sayfa sayısında küçük bir kısıntıya giderek yayınını sürdürmeye çalışıyor. Haftalık ve günlük yayınlanan gazetelerden Marmara, Apoyevmatini, Şalom ve Jamanak gazetelerinin yayın yönetmenleri ile gazetelerini hangi şartlarda yayınlayabildiklerini konuştuk.

MORE

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yahudileri: Süleyman Şanlı ile Söyleşi

Osmanlı’da Yahudi nüfusunun ağırlığı ve şehirleşmiş kısmı Batı Anadolu ve Trakya’da yaşayan, Ladino konuşan Yahudilerdi. Bu nüfus dağılımı sebebiyle Osmanlı ve Türkiye Yahudilerinin tarihinde Doğu Anadolu’daki Yahudiler sıklıkla unutuldu. 2019 yılında Jews of Turkey: Migration, Culture and Memory adlı kitabıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Şanlı bu boşluğu doldurmak için büyük bir adım attı.

MORE

Kaygan Zeminde Tiyatro Yapma Telaşesi

Alışkanlıklarımızı, sevdiklerimizi ve dünyayı sorguladığımız bir zaman dilimi içinde debelenip duruyoruz. Covid-19 bizi, evlerimize, odalarımıza hapsetti. Çoğumuzun zaten kaygılarla dolu hayatına bu virüsle birlikte yenileri eklendi. Tiyatro ve tiyatrocuların yeni süreçte başına neler geleceği, nasıl bir yol alacağı ve bu durumun neye evrileceği kocaman bir soru işareti olarak orta yerde duruyor. Kimimiz kendimizi diri tutmak adına sosyal medyada yapılan canlı yayın sohbetleri gerçekleştirirken, kimimiz kendimizi dizilere ve filmlere adadı. Kimimiz sadece durmak istediğini keşfedip, hiç değilse evde kalma lüksüne sahipken, kimimiz her zamanki gibi çalışmak zorundaydı. Peki sonuç? Birileri içeride kendini korumaya çalışırken birileri de dışarıda büyük gözetim altındaydı.

MORE

Çocuklar koronayı anadilinde öğrensin!

FİSA Çocuk Hakları Merkezi çocukların koronaya karşı farkındalığının oluşması için Kurmancî, Kirmanckî, Türkçe ve Arapça bilgilendirme kartları ve videoları hazırladı

MORE

Süleyman Soylu Açıklaması Üzerinden Antisemit Mesajlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevi bıraktığını açıkladı ancak istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Bu gelişmeler Twitter’ın gündemindeyken paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.

MORE

Varşova Gettosu’nda Pesah Bayramı

Pesah gelenekleri Nazilerin antisemit yasaları tarafından parçalandı. Naziler, Avrupa’daki Yahudi nüfusunun yok edilmesini ve sonuç olarak Yahudi kültürel ve dini mirasının sistematik olarak yok edilmesini düzenledi. Bu baskıya rağmen, Yahudiler gelenek ve ritüellerinin uygulamalarını sürdürmeye, insanlık onurlarını ve kimliklerini korumaya çalıştılar. Aşağıdaki alıntılar Holokost sırasında Pesah kutlamalarının en zor koşullarda bile nasıl bir manevi direnişe yol açtığını göstermektedir.

MORE

MEB'den İbn-i Haldun’a ‘Kürt’ Sansürü

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınlarının Şark İslam Klasikleri serisi içerisinde bastırdığı üç ciltlik İbn-i Haldun “Mukaddime”sinde, Mısır'ı konu alan bir bölümde “Kürt hanedanının soyundan” ifadesi değiştirilerek yayınlanmış.

MORE

MORE

Van - İpekyolu Belediyesi Ödüllü Dengbejlik Yarışması Düzenliyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, “Dengê Malan” adlıyla ödüllü dengbejlik yarışması projesini hayata geçiriyor. Yarışma sonuçları 30 Nisan tarihinde açıklanacak.

MORE

48 Örgütten Ortak Açıklama: Romanlar Virüsten Çok Açlıkla Mücadele Ediyor!

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla ortak açıklama yapan 48 örgüt, Romanların virüsten çok açlıkla mücadele ettiğini vurgulayarak acil taleplerini sıraladı.

MORE

13 Dilde Çağrı

Alanya’da Türk vatandaşları ve yerleşik yabancılara yönelik hazırlanan videoda, evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Bakan Çavuşoğlu da video göndererek çalışmaya katkı verdi

MORE

L’Aurore Gazetesinin İstanbul’dan Mısır’a Öyküsü

Geçen sene İsrail Milli Arşivi’nin blogundan Mısır Yahudilerinin önde gelen gazetelerinden biri olan L’Aurore (Gündoğumu) gazetesinin enteresan hikayesini sizler için çevirmiştik. Bu zengin arşivde araştırma yaparken blog yazısında kısaca bahsedilen şu cümlenin önemini fark ettim: “Gazete ilk İstanbul’da kurulmuştu ancak İstanbul Yahudi cemaati liderleriyle olan gerginlikler gazetenin kapanmasına sebep olmuştu.”

MORE

Êzidî Mezarlığının Tahribine Tepki: Ölülerimize Saygı Duyun

HDP Milletvekili Feleknas Uca, Nusaybin’de bulunan 300 yıllık Êzidî mezarlığının tahrip edilmesini 'insanlık dışı' bir saldırı olarak değerlendirdi.

MORE

Diyarbakır'da Polis Üç Dilde "Evde kal" Anonsu Yaptı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslarla uyarıldı.

MORE

Şeyhmus Diken Yazdı: Turabdin'in Diril'leri

Soyadları "Diril"di. Belki de kutsiyetine inandıkları coğrafyalarındaki köylerine yeniden can, hayat bulup "dirilmek" için mi gelmişlerdi sanki!

MORE

MORE

Şarkılarıyla Kürdistan Yahudilerinin Ölen Dili: Lişan Didan

Van Gölü’nden Urmiye Gölü’ne olan bölgede Kürtçe, Ermenice, Farsça, Süryanice, Arapça ve Türkçe’den başka bir de Yahudi dili yüzyıllarca konuşuldu: Lişan Didan.

MORE

İsa’yı Çarmıha Geren Dört Askerden Biri Laz!

Heyamola Yayınları tarafından yayınlanan Araştırmacı İrfan Ç. Aleksiva’nın “Laz Halk İnançları ve Mitolojisi” adlı kitabında Hz. İsa’yı çarmıha geren askerlerden birinin Laz olduğu ve İsa’nın üzerindeki elbiselerden bir parçayı Lazistan’a götürdüğü öne sürülüyor.

MORE

Podcast Kurdî Yayın Hayatına Başladı

Genel yayın koordinatörlüğünü Salih Bedirxan’ın üstlendiği Podcast Kurdî, bugün yayın hayatına başladı.

MORE

70 Gündür Kayıp Olan Keldani Çift: 65 Yaşındaki Şimoni Diril Ölü Bulundu

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 65 yaşındaki annesi Şimoni Diril ve 71 yaşındaki babası Hurmüz Diril'den 11 Ocak'tan beri haber alınamıyordu.

MORE

Diyarbakır Hafızası'nda yeni sergi: 'Kendi mimari çizgisini yaratan kent'

Diyarbakır Hafızası'nın yeni çevrimiçi sergisi Kendi mimari çizgisini yaratan kent yayınlandı

MORE

9 Dilde Çanakkale Türküsü

Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılı anısına muhteşem bir projeye imza attı. Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılında, tüm şehitlerimizin aziz hatırasına, Eyüpsultan Belediyesi tarafından 9 dilde seslendirildi.

MORE

MORE

Alevi Çalıştayının Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

PSAKD Ataşehir Şubesi tarafından gerçekleştirilen ‘Alevilerin Hak Mücadelesinde Yeni Yol ve Yöntem Arayışları Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede Alevi hareketinin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, taleplerini güncelleyerek, kendi yolunu kendisinin çizmesi gerektiği vurgulandı.

MORE

‘Aleviliği Birlikte Ördüler; Hace Bektaş Veli’yi Kadıncık Ana’sız Düşünemeyiz’

“Hace Bektaş Veli’yi Kadıncık Ana’sız düşünemeyiz” diyor Yazar Gülfer Akkaya. ‘Alevi Yol Önderi Kadıncık Ana’ kitabını yazan Akkaya, PİRHA’ın sorularını yanıtladı. Akkaya, Kadıncık Ana’yı tanımlarken, “Alevi süreklerinden olan Bektaşi süreğinin hem kurucusu, hem o süreğin bugünlere gelmesini sağlayan, hem de o süreğin diğer kurucusu olan Hace Bektaş Veli’nin yoldaşı olmuş, Hace Bektaş Veli’yi etkilemiş, ama ondan farklı olarak, bugüne kadar gelmesi için de bu sürecin devam ettirilmesini sağlayan çok önemli bir tarihi karakter” diyor. Akkaya, Hace Bektaş Veli ve Kadıncık Ana’nın birlikte kadıncıl bir Alevilik ördüğünü vurguluyor.

MORE

Çocuğuyla Anadilinde Konuşabilmek İçin Kürtçe Öğreniyor

Çocuğuyla Kürtçe konuşabilmek için dil eğitimi alan Hemşinli Selim Gülay, anadilin önemine değinerek, “Çocuğum anadilini bilsin, unutmasın istiyorum” dedi.

MORE

Kültür Taşıyıcıları: Lawje

Lawje… Hakkari bölgesinde stran, şarkı anlamına geliyor. Lawje grubu da adını buradan alıyor. Dengbêjlerden beslenen grup, verdikleri her konserde kendi yorumlarıyla seslendirdikleri her bir şarkının hikayesini de anlatmaya çalışıyor. Amed Şehir Tiyatrosu’na destek için geçtiğimiz günlerde Amidart’ın organizasyonu ve desteğiyle Diyarbakır’da bir konser düzenlediler. Gündem Corona virüsü kuşkusuz ancak sosyal medyada görmeyenimiz kalmamıştır karantina altındaki İtalya sokaklarına evlerden yayılan müzik sesini. Kulak vermek isteyenlere bizler de Lawje’nin müziğini ve hikayesini aktarıyoruz.

MORE

‘Alevi Örgütlerinin Değişime İhtiyacı Var’

PSAKD Ataşehir Şubesi’nin düzenlediği ‘Alevilerin Hak Mücadelesinde Yeni Yol ve Yöntem Arayışları Çalıştayı’nın ikinci gününde Alevi hareketinin bugünkü durumu ve geleceğin örgütlenme modellerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

MORE

MORE

14 Mart Adıge Dili ve Yazım Günü Kutlu Olsun

İlk Çerkesçe kitap olan Çerkesçe Sözlük’ün 14 Mart 1853’te Bersey Wumar tarafından yazılmasının yıl dönümü, Dünya Çerkes Birliği tarafından 2003 yılı itibariyle Çerkes Dili ve Yazım Günü olarak kutlanıyor.

MORE

Minibüste Nefret: Koronavirüsünü Yahudiler Yolladı

IMC Haber24 tarafından Twitter’da paylaşılan bir videoda minibüste şoför ve bazı yolcular koronavirüs salgını ile ilgili konuşuyorlar. Videoda yakın tarihteki AİDS’den Ebola’ya tüm salgınların ilaç şirketleri tarafından yaratıldığını iddia eden minibüs şoförü ardından ‘İlaç firmalarının çoğu kimin? Yahudilerin’ diye komplo teorisi ve Yahudi nefreti yayıyor.

MORE

HDP'li Tuma Çelik: Türkçe Bilmeyenler İçin de Broşür Hazırlandı mı?

HDP milletvekili Tuma Çelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya korona virüsü tedbirleri kapsamında Türkçe bilmeyen vatandaşlar için de broşürün hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

MORE

‘İsrail Koronavirüs Aşısını Buldu’ İddiası Üzerinden Antisemitizm

Sputnik TR’nin, 11 Mart 2020’de yaptığı haberde, İsrail’de bulunan Ness Ziona Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanlarının önümüzdeki günlerde koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmalarının tamamlandığı hakkında açıklama yapılacağı bildirildi.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik

Tarihe Yolculuk: 20. Yüzyıl Başında Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik sergisi; Osmanlının son döneminde bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Maruniler, Levantenler, Bulgarlar gibi toplulukların varlığını Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi’nden fotoğraflar, kartpostallar, belgeler ve objelerle anlatıyor.

MORE

Japonya'da Kürtçe Dersler: İlk Mezunlar Verildi, Yeni Döneme de İlgi Yoğun

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl başlayan Kürtçe dersler bu yıl da devam edecek. Derslere ilgi yoğun. Kürtçenin ülkedeki diğer üniversitelerde de seçmeli ders olarak verilmesi için çalışmalar sürüyor.

MORE

Babacan’ın Parti Programında Anadili ve Kürt Sorunu Vurgusu

Babacan’ın parti programında dikkat çeken anadil ve Kürt sorunu vurgusu

MORE

DEVA'nın Programında Kürt Sorunu, Anadili ve Aleviler

DEVA'nın programı Kürt sorunu, anadil ve Aleviler için ne diyor? Ali Babacan önderliğinde kurulan DEVA Partisi’nin programı ortaya çıktı. 'Kürt sorununun çözümü için demokratik zeminin inşa edileceği'nin ifade edildiği parti programında parlamenter sisteme geçilmesi gerektiği ve yeni anayasanın hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

MORE

Anadil Dersleri İçin Statü ve Lobi Önemli

Friedrich-Ebert-Vakfı ve Almanya’nın Kuzey Ren Vesfalya Eyaletinde kurulu merkezi Dortmund kentinde bulunan Türk Öğretmenler Derneği (NRW TÖD) tarafından düzenlenen eğitim Semineri Willebadessen kasabasındaki Hotel Jägerhof`ta gerçekleşti.

MORE

Avesta Yayınları, Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin Prix Voltaire Ödülü'ne Aday Gösterildi

Kürtçeye çok sayıda eser katan Kürtçe kitap basmanın yanı sıra Türkçe, Arapça, İngilizce ve daha birçok dilden Kürtçe’ye kitap çeviren Avesta Yayınları Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Prix Voltaire Ödülleri’ne aday gösterildi.

MORE

2020 Bahar Dönemi Batı Ermenicesi Çalışmaları 16 Mart'ta Başlıyor. Şimdi Kaydolun!

Hrant Dink Vakfı’nın, Kalust Gülbenkyan Vakfı ortaklığıyla düzenlediği Batı Ermenicesi Dil Çalışmaları 16 Mart 2020 tarihinde yeni dönemine başlayacak. Önceki dönemlerde olduğu gibi kurs İstanbul’da, Hrant Dink Vakfı'nda yapılacak. 72 saatlik dil eğitiminin verileceği kurslarda, katılımcılar haftada iki gün, toplamda altı saat eğitim alacaklar. 16 Mart'ta başlayacak olan kurslar, 6 Haziran'da sona erecek.

MORE

2020 Bahar Dönemi Ermenice Okumalar Atölyesi 21 Mart'ta Başlıyor. Şimdi Kaydolun!

Hrant Dink Vakfı'nın, Kalust Gülbenkyan Vakfı ortaklığıyla düzenlediği Batı Ermenicesi Çalışmaları'na ek olarak, Ermenice bilgisini geliştirmek isteyenler için Ermenice Okumaları Atölyesi başlıyor. Haftada bir gün; Cumartesi, saat 14.00-16.00 arasında, toplam 10 oturumdan oluşan çalıştay 21 Mart - 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

MORE

Mücahit Göker: Zazaca Kritik Bir Alanda

Müzisyen Mücahit Göker ile son albümü Delta'yı konuştu. Göker, "İnsanın ana diline seçmeli deyip birçok engel koyunca ‘seçme’ demek istiyor aslında" dedi.

MORE

Hemşince Dersleri Artık HADİG'in YouTube Sayfasında!

Aralıklarla yayınlanacak dersleri HADİG'in YouTube kanalından takip ederek Hemşince öğrenebilirsiniz.

MORE

Zorunlu Din Dersi İtirazı Görüşmesinde Karar Çıkmadı

Anayasa Mahkemesi, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle 6 yıl önce yapılan bireysel başvuruyu görüştü ve karar vermek üzere erteledi.

MORE

Bir Buluşma Mekanı: Diyarbakır Edebiyat Evi

Edebiyat merkezli bir okuma ve buluşma mekanı olarak tasarlanan Wêjegeh Amed yani Diyarbakır Edebiyat Evi açıldı. Kürt edebiyatı için de büyük önem arz eden evin sorumlularından Lal Laleş, mekanın oluşum fikrini, meramını ve neleri hedeflediklerini Bircan Değirmenci’ye anlattı.

MORE

Trendyol’da Nazi Tişörtü Skandalı

İnternette satışa çıkarılan Nazi temalı tişörtler sosyal medyada tepki çekti. Firmalar özür dileyerek ürünlerin satışını durdurdu.

MORE

MORE

MORE

MORE

Datça Belediyesi’nden Cemevi Kararı

Datça Belediye Başkanlığının Mart ayı Belediye Meclis toplantısında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

MORE

Cumhuriyet Yazarı Özgen Acar’a Yahudi Nefreti Tepkisi

Cumhuriyet gazetesinde Özgen Acar’ın Fethullah Gülen’i, annesinin Yahudi olduğu iddiasıyla eleştiren köşe yazısı büyük tepki çekti. Cumhuriyet’in bir başka yazarı Emre Kongar yazıyı paylaştığı için özür diledi.

MORE

Türkiye’nin Kültür Atlası'nda Neler Var?

Kenan Mortay ve İbrahim Atalay’ın ortak bir çalışmasının semeresi olan ve yedi bölgenin kültürel, iktisadi ve insani yanlarıyla ayrı ayrı resmedildiği Türkiye’nin Kültür Atlası, Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından yayımlandı. Çalışmayı, bu topraklara yazılmış uzun bir mektup gibi okumak mümkün...

MORE

Cumhuriyet’te Antisemit Köşe Yazısı

25 Şubat günkü Cumhuriyet’te Özgen Acar’ın nefret dolu köşe yazısı yayınlandı. Amacı Fetullah Gülen’i kötülemek olan Acar en kolay yol olarak Gülen’in Yahudi olduğunu iddia etmeyi buldu.

MORE

Nartan ve Anadiller

Her şeye rağmen, sonradan unutacak olsalar bile, Nartan'ın anne babasının da yaptığı gibi, çocukların ilk duyacağı ses yine de anadilleri olsun.

MORE

MORE

Paris'te Anadilinde Doktorla Konuşamayınca

Sağlık söz konusu olduğunda insanın kendini aracısız ve doğrudan ifadesinin hayati önemini anlamak zor olmasa gerek. Ölümcül sonuçlara yol açabilecek bu yoksunluk ne yazık ki yurt dışında yaşayan binlerce insan için hala varlığını sürdürüyor.

MORE

Hastanın Hikayesini Bilmeden İletişim Kuramazsınız...

Sağlık konuları dil anlamında en hassas konulardan biri, anlatılanı iyi anlamamış olmak korkusu anadilimizi kullanırken bile var, buna bir de başka dilde bu konuyu bilmemek eklenince stres ve endişe hat safhaya ulaşıyor.

MORE

MORE

Başka Bir Ülkede "Hastayım" Diyememek...

Sağlık konuları dil anlamında en hassas konulardan biri, anlatılanı iyi anlamamış olmak korkusu anadilimizi kullanırken bile var, buna bir de başka dilde bu konuyu bilmemek eklenince stres ve endişe hat safhaya ulaşıyor.

MORE

Yok Olan Bir Dili 21 Dilden Anlattık

Anadilinde eğitime erişmek haktır ve tahliye edildiğinde özgür kalmak da... Türkiye'de yargının en büyük sıkıntısı kağıt üzerinde kalan yasalar, reformlar...

MORE

Bülent Bilmez: "Kültürel Çeşitliliğin Merkezinde Dil Vardır"

Prof. Dr. Bilmez Türkiye topraklarında sadece azınlıkta kalan dillerin değil, Türkçenin de hakkının yendiğini söylüyor.

MORE

MORE

MORE

MORE

İSMEK'te Kürtçe Kurslar Başladı: Kürtler Türkçe Biliyor, Türkler Neden Kürtçe Öğrenmesin?

Uzun zamandır gündemde olan Kürtçe kurslar İSMEK'te başladı. Kursiyelerden Canan Aydemir, Kürt olmadığı halde kursa geldiğini belirterek "Kürtler Türkçe biliyor Türkler neden öğrenmesin? Öğretmenim. Yarın öbür gün Kürt illerine atandığımda oradaki onlarla kendi dilleriyle iletişim kurmak istiyorum" diyor.

MORE

Anadil İçin Buluştular

Uluslararası Anadil Günü, Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği’nce düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gecede farklı ülkelerden gruplar, müzik ve dans performansları sergiledi.

MORE

3 Gençten İstanbul’a Armağan: KarDes

Hayatlarının baharında 3 genç, İstanbul’un kültürel mirasına ve çok kültürlü yapısına herkesi çok daha kolay ulaştıracak bir uygulamaya imza attı.

MORE

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi’ne Çerkeslerden Bir Protesto Daha

Aleksey Yerhov’un tarihi çarpıtan sözlerine tepki sürüyor

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

'Dünya Anadili Günü ve HDP Kongresi'

Evrensel - Ender İmrek'in köşe yazısı

MORE

‘Dünya Anadili Günü Kutlu Olsun’

Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına, 21 Şubat Dünya Anadil Gününü kutlayarak , “Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) “Tehlike Altındaki Diller Atlası”na göre, Türkiye’de 18 dilin yok olma tehlikesi altında olduğu belirtiliyor” dedi.

MORE

Dersim’de Ana Dil Etkinliği: Anadil Yüreğin Kapısıdır

PİRHA – Dersim Belediyesi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’ne ilişkin etkinlik gerçekleştirdi. Tiyatro, şiir, müzik dinletilerinin gerçekleştiği etkinlikte anadilin önemine ilişkin aktarımlarda bulunuldu.

MORE

DHİBRA'dan "Yerüstünden Sesler Dilin Kapıları" Müzik Listesi Spotify'da

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle Türkiye'nin bir çok anadilinden oluşan şarkı listesi paylaştı.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

Türkiye'nin 21 Anadilinde Ortak Deklarasyon: Bir Dil Kaybolursa Bir Halk Ölür

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı'ndan bileşeni 40’ı aşkın sivil toplum öznesinin imzaladığı ortak deklarasyon, Türkçe okunduktan sonra, deklarasyonun her bir cümlesi başka bir dilde seslendirildi, dünya dillerinin Anadili Günü kutlandı.

MORE

21 Şubat Dünya Anadili Günü: Tüm Diller Anayasal Güvence Altına Alınmalı

21 Şubat Dünya Anadili Günü ile ilgili yapılan açıklamalarda anadilin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiği belirtildi.

MORE

21 Şubat Anadil Günü İçin Ortak Açıklama: Tüm Anadillere Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

Türkiye’de konuşulan 20 dilde yayınlanan ortak açıklamada dil hakları ile ilgili her türlü ihlal ve kazanımın yakından izlenmesine ve tüm anadillere sahip çıkılmasına çağrıda bulunuldu.

MORE

Dünya Anadili Günü'nde Çağrı: Kürtçe Yasal Statüye Kavuşturulmalı

21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Evrensel'e konuşan Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Cizîrî, "Kürtçe yasal statüye kavuşturulmalı" dedi.

MORE

Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

T24 - köşe yazısı

MORE

Dünya Ana Dili Günü'nde ‘Kürtçe’ Talebi

UNESCO tarafından 1999'da ilan edilen 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü’nde Diyarbakır’da Kürtçe’ye ilişkin talepler dile getirildi. Basın açıklamalarında Kürtçe'nin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

MORE

21 Şubat Dünya Anadili Günü Kutlu Olsun

Eğitim Sen Basın Açıklaması

MORE

Dünya Anadili Günü Mesajı: ‘Bir Dil Kaybolursa, Bir Halk Ölür’

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı’nın (DHİRBA) 40 bileşeni, 2020 Uluslararası Anadili Günü için ortak bir açıklama yaptı.

MORE

Dünya Anadil Günü'nde Meclis'e Sunulan 5 Dilli Önergenin 4'ü 'Türkçe Değil' Denilerek İşleme Alınmadı

Gündem Dünya Anadil Günü'nde Meclis'e sunulan 5 dilli önergenin 4'ü 'Türkçe değil' denilerek işleme alınmadı Dünya Anadil Günü'nde Meclis'e sunulan 5 dilli önergenin 4'ü 'Türkçe değil' denilerek işleme alınmadı 21 Şubat 2020 15:56 -A+ HDP milletvekilleri 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla Meclis’e soru ve araştırma önergeleri sundu. Meclis'e sunulan 5 önergenin 4'ü 'Türkçe değil' denilerek işleme alınmadı.

MORE

HDP'lilerin Süryanice, Kurmancî, Zazaki ve Arapça Önergelerine Ret

Meclis'e verdikleri önergeler reddedilen HDP'li vekiller bianet'e, "Meclis'in inkarı bu dillerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor" açıklamasında bulundular.

MORE

‘21 Şubat Dünya Anadil Günü’ için Birçok Kentte Açıklama: Tüm Diller Anayasal Güvence Altına Alınmalı

Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefhan Cizirî de Kürtlerin için Kürtçenin "kırmızı çizgi" olması gerektiğini ifade etti.

MORE

DHİBRA: Bir Dil Kaybolursa, Bir Halk Ölür!

Türkiye’de farklı diller veya dilsel çoğulluk çalışan ve anadili konusunda duyarlı olan sivil toplum aktörleri tarafından kurulan Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), UNESCO’nun 17 Kasım 1999’da ilan ettiği Anadili Günü vesilesiyle bir basın toplantısı düzenledi.

MORE

Dünya Nüfusunun Yüzde 40'ı Ana Dilde Eğitimden Yoksun: Türkiye'de 15 Dil Yok Oluyor

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 6'sı, günümüze kadar gelmeyi başaran 4 bin civarında yerel dili ayakta tutuyor, yüzde 40 ise ana dilinde eğitimden yoksun. Dünya genelinde 6 bin civarında dil konuşulurken, her 10 dilden 4'ü yok olma tehlikesi altında. Birleşmiş Milletler verilerine göre her ay iki dilin yok olduğu düşünüldüğünde ise yaşatılmaya çalışılan dillerin de yakın gelecekte unutulması kaçınılmaz.

MORE

Yasaklarla, Ödüllerle Anadilde Yayıncılığın 25 Yılı: Avesta Yayınları

21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde ikisi Kürtçe olmak üzere bugüne kadar 40 kitabı yasaklanan, Sur’daki deposu yakılan, çözüm sürecinin sona ermesinden sonra birçok kitap fuarına katılımda zorluk yaşayan Avesta Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin ile anadilde yayıncılık üzerine konuştuk.

MORE

Anneanne dili 'Giritçe'

Çocukluğunuz hiç Türkçe bilmeyen bir anneanne ile geçtiyse dil labirentine dalmışsınızdır. Ve onun konuştuğu büyülü -mâni söyler gibi- dili kapmışsınızdır. Çocuklar çabuk öğrenir derler, ‘lisan’ı ne zaman öğrendiğinizi anlamazsınız bile… dili çabuk döner çocukların… tadı vardır dilin, çabuk alırsınız tadını… Anneannem gibi Giritçe konuşuyordum. “Çezza (ya şimdi?). “çe eda” τσε εδα ‘şimdi ne yapacağım?” anlamında. Beni çok etkilerdi bu sözcük, çünkü anneannemin telâşa kapıldığının işaretiydi.

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

MORE

40 Farklı Kurum ve Kuruluştan Ortak Dünya Anadil Günü Açıklaması: Bu Metni Kimse Anlamayacak

40 farklı kurum ve kuruluştan ortak Dünya Anadil Günü açıklaması: Bu metni kimse anlamayacak.

MORE

Dil Hakları İzleme Ağı Bileşenleri: Bir Dil Kaybolursa Bir Halk Ölür

21 Şubat Uluslararası Anadili Günü vesilesiyle bir araya gelen Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı’nın(DHİBRA) bileşenleri yaptığı açıklamayla ana dilin önemine dikkat çekti.

MORE

Bir Dil Kaybolursa, Bir Halk Ölür!

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü Bildirisi yayınlandı.

MORE

”En osaa äidinkieltäni”

Helmikuun 21. päivä vietetään kansainvälistä äidinkielen päivää, jolloin juhlistetaan kielellistä monimuotoisuutta ja monikielistä opetusta sekä muistutetaan äidinkielen tärkeästä roolista opetuksessa. Päivin kunniaksi pohdin Turkin vähemmistökielten, erityisesti kurdin asemaa.

MORE

40 Sivil Toplum Aktöründen Uluslararası Anadili Günü İçin Ortak Açıklama

Farklı diller veya dilsel çoğulluk çalışan, anadilinin önemi konusunda duyarlı sivil toplum aktörlerinin oluşturduğu Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA)’nın 40 bileşeni,2020 Anadili Günü için ortak bir açıklama yapmak üzere bir araya geldi.

MORE

"İki Saatlik Zazaca Dersinde Dilimizle Kaçamak Bir Aşk Yaşıyoruz"

"Yaşayan Diller ve Lehçeler" kapsamında okulda Zazaca derslerine giren öğretmen Çağlayan, "İki saatlik seçmeli derste, dilimize olan aşkımızı ancak kaçamak bir şekilde yaşayabiliyoruz" diyor.

MORE

"Adigece Anadili Dersinin Yasal Olup Olmadığını Soran Veli Oldu"

Adigece öğretmeni Yılmaz Tokmak, "Öğrenciler istekli ancak velileri ikna etmek gerekiyor. Dersi seçerken mutlaka çekinceler oluyor. Yasal olup olmadığını soranlardan, ne faydası olacak diyenlere kadar..." diyor.

MORE

40 Sivil Toplum Kurumundan 21 Farklı Dilde 21 Şubat Uluslararası დედა ენა Anadili Günü Deklarasyonu!

Uluslararası Anadili Günü kutlamaları vesilesiyle bir araya gelen, oluşum halindeki Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) bileşenlerinden olan Gürcü Kültür Merkezi ve Gürcü Haber Portalı dahil, 40 sivil toplum kurumu bugün bir basın toplantısı ile, 21 Şubat uluslararası anadili günü deklarasyonu yayınladı.

MORE

Bu Metni Kimse Anlamayacak!

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle İstanbul’da bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısı; “Bu Metni Kimse Anlamayacak” başlığıyla, Ubıhça bir metin ile başladı.

MORE