Our Projects

Networking for the NGOs of Cultural Plurality in Turkey (Türkiye’de Kültürel Grup Çalışmaları Yürüten Kurumlar İçin Ağ Oluşturma Projesi) başlıklı projede, akademi dışından Türkiye’deki kültürel çeşitlilik ve kültürel gruplarla ilgili çalışma yürüten aktörlerin yer aldığı bir ağ oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu ağ sayesinde hem bu aktörlerin siyasi kırılganlığı azaltılarak kamusal görünürlükleri artırılacak hem de farklı kültürel gruplarla ilgili çalışma yürüten aktörler arasındaki iş birliği artacaktır.

MORE

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, Friedrich Naumann Vakfı’nın hibe desteğini alarak dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarına 1 Mayıs 2020’den itibaren devam etmektedir. Eylül 2019’da Tunceli, Pertek’te farklı dillerden 20 sivil toplum aktörünün katılımı ile gerçekleşen ilk toplantı ile çalışmalara başlayan Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), 21 Şubat 2020 Dünya Anadili Günü'nde yayınladığı bir deklarasyonla dil haklarının kamusal görünürlüğünü arttırmaya çalışmıştır. Friedrich Naumann Stiftung’un verdiği destek ile bu ilk çalışmadan sonra dil haklarının izlenmesi, belgelenmesi ve raporlanması için metodolojik ve kavramsal çerçevenin nihai hale getirilmesi hedeflenmektedir.

MORE

1 Mayıs itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin amacı; Unesco’nun Tehlike Altında Diller kapsamına aldığı Lazca’nın daha görünür bir hale getirilerek, “Yaşayan Diller ve Lehçeler” başlığı altındaki seçmeli anadili dersi uygulamalarını incelemek ve bu alanda diğer seçmeli anadili dersleri uygulamalarıyla karşılaştırılmalı olarak hazırlanacak raporla kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalığını artırmaktır.

MORE

5 – 9 Ekim 2019 tarihleri arasında Pertek'te gerçekleştirilen Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Güz Okulu, katılımcılara kültürel çalışmalarla ilgili teorik-kavramsal çerçeve ve metodolojik tartışmaların yanı sıra arşiv-dokümantasyon ve teknik ekipman gibi başlıklardan oluşan temel bir eğitim programı sunmuştur. 

MORE

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Nisan 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında yürütülen “İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi” İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Açık Toplum Vakfı desteğiyle gerçekleşmiştir.

MORE

Friedrich Ebert Stiftung, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Açık Toplum Vakfı desteği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından hayata geçirilen Bir Dilin Peşinde Sergisi, 23 Mayıs – 17 Haziran 2018 tarihleri arasında Karşı Sanat’ta izleyicinin dikkatine sunulmuştur. Sergi süresince düzenlenen paneller ise sergiyi tamamlayan etkinlikler olarak sergi mekanında gerçekleştirilmiştir.

MORE

Bu proje kapsamında planlanan faaliyetler aracılığıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu yürütücülüğü ve AB Etkiniz Programı desteğiyle 2020 yılından itibaren düzenli aralıklarla yayınlanacak Dilsel Haklar İzleme Raporu için hazırlık sürecinin tamamlanması hedeflenmiştir.

MORE

8 – 12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kartepe’de gerçekleşen Kültürel Çoğulluğun Sivil Toplum Aktörleri ve Araştırmacıları için Eğitim ve Ağ Oluşturma Amaçlı Kültürel Çeşitlilik Araştırmaları Yaz Okulu, katılımcılara kültürel çalışmalarla ilgili teorik-kavramsal çerçeve ve metodolojik tartışmaların yanı sıra arşiv-dokümantasyon ve teknik ekipman gibi başlıklardan oluşan temel bir eğitim programı sunmuştur.

MORE

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Nisan 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında yürütülen "İstanbul’da Kültürel Çeşitliliğin Sivil Toplum Aktörlerini Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme Projesi" Açık Toplum Vakfı, Anadolu Kültür ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilmiştir.

MORE