Our Projects

Dil Hakları İzleme ve Raporlaması: Lazca Seçmeli Dersler (Mayıs - Ekim 2020)

1 Mayıs itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin amacı; Unesco’nun Tehlike Altında Diller kapsamına aldığı Lazca’nın daha görünür bir hale getirilerek, “Yaşayan Diller ve Lehçeler” başlığı altındaki seçmeli anadili dersi uygulamalarını incelemek ve bu alanda diğer seçmeli anadili dersleri uygulamalarıyla karşılaştırılmalı olarak hazırlanacak raporla kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalığını artırmaktır.

-  A  +

6 aylık projenin sonunda hazırlanacak izleme raporundan başta Lazlar olmak üzere, Lazca konuşan ve konuşmak isteyen kişilerin doğrudan faydalanması hedeflenmektedir. Ayrıca, Lazca ve diğer anadili derslerinin seçilme ve uygulanma koşullarını ve deneyim aktarımları sayesinde hem doğrudan hem de dolaylı yoldan oldukça geniş bir kesim çalışmanın faydalanıcısı olacaktır. Anadili uygulamalarına dair somut veriler toplamak isteyen, bunları incelemek isteyen her araştırmacı ve ilgili doğrudan bu kaynağa ulaşıp faydalanabilecektir.

Projede Doğu Karadeniz bölgesine gidilerek 6 günlük bir sözlü tarih çalışması yapılacaktır. Ardından durum tespiti ve deneyim aktarımı yapılmak üzere İstanbul’da bulunan ve Türkiye'deki farklı dil toplulukları ve/veya dilsel çeşitlilik ile ilgili çalışma yürüten akademisyen, sivil toplum aktörü ve bağımsız araştırmacının davet edileceği bir çalıştay düzenlenecektir. Düzenlenecek bu etkinliklerin sonunda ise nihai bir rapor hazırlanacaktır.

İnsan haklarının önemli bir parçası olan azınlık hakları içinde dil haklarının, Türkiye’de Lazca özelinde nasıl gerçekleştiğine bakılarak, Türkiye’de insan haklarının uygulanmasına dair önemli veriler elde edilmesi planlanmaktadır. İzleme raporu sonucunda elde edilen veriler kamuoyunu daha doğru bilginin ulaşmasını sağlayarak, dil hakları alanında savunuculuğa da katkıda bulunmuş olacaktır.