Our Projects

Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Hazırlık Çalışması: Metodolojik ve Kavramsal Çerçeve (Mayıs - Kasım 2020)

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, Friedrich Naumann Vakfı’nın hibe desteğini alarak dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarına 1 Mayıs 2020’den itibaren devam etmektedir. Eylül 2019’da Tunceli, Pertek’te farklı dillerden 20 sivil toplum aktörünün katılımı ile gerçekleşen ilk toplantı ile çalışmalara başlayan Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA), 21 Şubat 2020 Dünya Anadili Günü'nde yayınladığı bir deklarasyonla dil haklarının kamusal görünürlüğünü arttırmaya çalışmıştır. Friedrich Naumann Stiftung’un verdiği destek ile bu ilk çalışmadan sonra dil haklarının izlenmesi, belgelenmesi ve raporlanması için metodolojik ve kavramsal çerçevenin nihai hale getirilmesi hedeflenmektedir.

-  A  +

Proje dönemi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu'nun organize ettiği dil hakları üzerine gerçekleşen çalıştay serisinin hazırlıkları ile başlamıştır. Gerçekleşen çalıştay serisi, 18-19 ve 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde, iki hafta sonu boyunca “Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları” başlığı ile online olarak yapılmıştır. Farklı ülkelerden akademisyenleri, araştırmacıları ve hukukçuları bir araya getiren çalıştay serisi kapsamında, dilsel çoğulluk,  dil hakları, bu hakları düzenleyen belgeler ve farklı ülkelerdeki uygulamaları ele alınmıştır.
 
Dünyanın her bölgesi ve ülkesi için farklı oranlarda geçerli olan dilsel çeşitlilik veya dilsel çoğulluk gerçeği, uygulanan dil politikalarına ve daha geniş kapsamda kültürel politikalarına bağlı olarak bazen (hüsn-ü) kabul görmekte, bazen inkar edilmekte, bazen de birlik ve beraberlik önünde bir engel veya tehlike kaynağı olarak görülmektedir.
 
Diğer yandan, ondokuzuncu yüzyılda Batı dünyasında, yirminci yüzyılda tüm dünyada hakim olan tek dilci ulus devletlerin (genelde çoğulluk karşıtı politikaların parçası olarak) güttükleri inkar ve asimilasyon politikaları nedeniyle asıl tehlike altında olan çeşitliliğin/çoğulluğun kendisi olmaktadır. Bu çeşitliliğin kendisi hakkında veya parçası olan dillerden biri ve birkaçıyla ilgili durum tespiti çalışmaları (araştırma ve inceleme) ve bu dillerin yaşaması ve geliştirilmesi için mücadele (hak savunuculuğu) son birkaç on yıl dünya tarihinin en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir.

fnfprogram

 

Dünya çapında bu konuda oluşmuş birikime rağmen, Türkiye gibi tekçiliğin uzun süre hakim olduğu bir ülkede Türkiye dilleri hakkında çalışmak, dil hakları bağlamında hak ihlalleri tespiti yapmak ve bu alanda hak savunuculuğu yapma konusunda işin başındayız. Bireysel ve geçici bazı örnekleri saymazsak, bu alandaki eksiklik büyük, sorun çok barizdir. Ancak en az onun kadar bariz olan bir diğer sorun da mevcut çalışmalar ve çalışanlar arasında iletişim, etkileşim, dayanışma ve diyalog kanallarının mevcut olmaması veya gelişmemiş olmasıdır.

Birkaç yıldır bu konularda çalışma yürüten ve öncülüğünü yaptığı Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) kuruluşu aracılığıyla çalışmalar yürütmeyi amaçlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, bu eksikliğin giderilmesi konusunda yoğun çalışmalar yürütmek üzere yola çıkarken, dünyada ve Türkiye’de bu konuda çalışmış ve çalışmakta olan birey ve kurumları bir araya getirmek, bu vesileyle birikim, deneyim paylaşımı için uygun düzlem ve kanallar oluşturmak amacıyla,  Friedrich Naumann Vakfı desteği ile bu çalıştay serisi düzenlemiştir.
 
Hukuk ve eğitim başta olmak üzere konunun farklı boyutları farklı oturumlarda ele alınırken, hak izleme ve raporlama konulu oturumda, insan haklarının farklı alanlarında çalışan kuruluşların uzmanları deneyimlerini ve birikimlerini paylaşmış ve Türkiye'de eksikliği herkes tarafından kabul edilen dil hakları alanında yapılacak çalışmalar için öneri ve tavsiyeler konuşulmuştur.
 
Bu etkinlikte ortaya çıkan önemli birikimin kalıcılaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için hazırlanacak İngilizce ve Türkçe derleme kitap, çalıştaylar sırasında dile getirilen değerlendirmeler ve tartışmalara dayanılarak mevcut sunumların geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak makaleleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.